Άσκηση: ασπίδα προστασίας για τα μάτια. Πως η άσκηση βοηθάει τα μάτια;