Όροι χρήσης

 1. ΓΕΝΙΚΑ

Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής οι «Γενικοί Όροι»), έχουν θεσπιστεί από την εταιρεία με την επωνυμία Tribal Platforms P.C. που εδρεύει στην Αθήνα (Ξύνδα 2, ΤΚ 11142, Αθήνα, Ελλάδα), με ΑΦΜ 801354127, ΔΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, με αριθμό ΓΕΜΗ 154984801000 και τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου (+30) 6945 051375, email [email protected]) (στο εξής καλούμενη “MYOPTICIAN”)

“H Tribal Platforms έχει στην κυριότητά της και νομίμως λειτουργεί και διαχειρίζεται τη διαδικτυακή Πλατφόρμα που φιλοξενείται στο δικτυακό τόπο www.myoptician.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος») και τη Mobile εφαρμογή τόσο στο App Store όσο και στο Google Play, την οποία (Πλατφόρμα) θέτει στη διάθεση των εγγεγραμμένων Μελών της για την προσφορά και την κράτηση ραντεβού σε οπτικά καταστήματα.

Η Tribal Platforms ειδικότερα παρέχει στις μεν Επιχειρήσεις- Μέλη που παρέχουν υπηρεσίες οπτικών τη δυνατότητα να προβάλουν στην Πλατφόρμα τις υπηρεσίες που παρέχουν, τη διαθεσιμότητα τους, το χρόνο, τόπο, τρόπο παροχής τους κ.α., οι δε Χρήστες – Μέλη μπορούν μέσω οποιασδήποτε συσκευής (κινητού) τηλεφώνου, ηλεκτρονικού υπολογιστή και εν γένει οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου, να πραγματοποιήσουν μέσω της Πλατφόρμας κράτηση μίας ή περισσότερων υπηρεσιών οπτικών online (εφεξής η «Υπηρεσία Online Κράτησης» ή η «Υπηρεσία»), γενικές πληροφορίες σε πρακτικά θέματα που αφορούν την όραση, συλλογή δεδομένων και κέντρο κρατήσεων για αγαθά και Υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους που επιθυμούν να διαφημίσουν/προβάλουν τα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες τους στην Ιστοσελίδα μας (οι «Συνεργάτες»).

Η Tribal Platforms μπορεί, ανάλογα με την ανάπτυξη και την εξέλιξη των Υπηρεσιών του Κέντρου, να επεκτείνει ή να τροποποιήσει τις Υπηρεσίες της, να συμπεριλάβει καινούργιες ή να προβεί σε αντικατάσταση Υπηρεσιών, δραστηριοτήτων ή περιεχομένου.

Oι ακόλουθοι Γενικοί Όροι καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους η Tribal Platforms παρέχει αφενός την Υπηρεσία Online Κράτησης στα εγγεγραμμένα Μέλη της, αφετέρου την πλοήγηση του δικτυακού τόπου και τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν χωρίς εγγραφή Μέλους (πχ, υπηρεσίες ενημέρωσης, διαφήμισης, αποστολής newsletter κτλ) (εφεξής οι «λοιπές υπηρεσίες» ), και αποτελούν τους νομικά δεσμευτικούς όρους μεταξύ της Tribal Platforms και των επισκεπτών/ εγγεγραμμένων Μελών αναφορικά με την Υπηρεσία Online Κράτησης και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από την Tribal Platforms μέσω του δικτυακού τόπου. Οι παρόντες Γενικοί Όροι εφαρμόζονται ως ανωτέρω ορίζεται, ανεξαρτήτως ηλεκτρονικού μέσου που ενδέχεται να χρησιμοποιούν οι επισκέπτες και τα Μέλη για την πρόσβασή τους στην Υπηρεσία και στις λοιπές υπηρεσίες του www.myoptician.gr.

Με την πρόσβαση και την πλοήγηση στο δικτυακού τόπο από τον επισκέπτη ή/και την εγγραφή των Χρηστών και των Επιχειρήσεων ως Μέλη στην Υπηρεσία Online Κρατήσεων της Tribal Platforms, βεβαιώνεται η ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους των επισκεπτών, Χρηστών και των Επιχειρήσεων, όπως αυτές νομίμως εκπροσωπούνται, των παρόντων Γενικών Όρων (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Cookies και της Πολιτικής Αποδεκτών Χρήσεων).

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ Χρήστης /Επιχείρηση διαφωνεί με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλει να μην κάνει χρήση καμίας εκ των υπηρεσιών της Tribal Platforms που παρέχονται στο www.myoptician.gr ή στη Mobile εφαρμογή. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών αυτών ή ορισμένων εξ’ αυτών από τα ως άνω πρόσωπα, συνεπάγεται και την ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση εκ μέρους τους με τους παρόντες Γενικούς Όρους, ενώ κάθε φορά που εισέρχονται στο www.myoptician.gr στη Mobile εφαρμογή της Myoptician, στο App και στην Υπηρεσία μέσω αυτών επιβεβαιώνουν εκ νέου τη συμφωνία τους με τη Myoptician με τους παρόντες Γενικούς Όρους.

Να σημειωθεί ότι η Tribal Platforms δύναται κατά καιρούς να τροποποιήσει ή αντικαταστήσει το σύνολο ή/και μέρος των παρόντων Γενικών Όρων κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η τροποποίηση/ αντικατάσταση επιβάλλεται από το νόμο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στο δικτυακό τόπο. Οι απλοί επισκέπτες και τα Μέλη θα ενημερωθούν για τυχόν τροποποίηση των παρόντων Γενικών Όρων, κατά την είσοδό τους στο Δικτυακό Τόπο ή στη Mobile εφαρμογή , οπότε η συνέχιση της πλοήγησης ή/και η χρήση των υπηρεσιών στο www.myoptician.gr από τα ως άνω πρόσωπα συνεπάγεται και την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιημένων Γενικών Όρων εκ μέρους τους. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε δε συμφωνεί με τις τροποποιήσεις, οφείλει να μη προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ή και χρήση των υπηρεσιών του www.myoptician.gr, δύνανται δε τα Μέλη να ζητήσουν τη διαγραφή του Λογαριασμού τους από την Υπηρεσία ή του email τους από τη λίστα αποστολής των ενημερωτικών newsletters, ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν.

Με τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Tribal Platforms στο δικτυακό τόπο, τα Μέλη/επισκέπτες συναινούν ότι οποιαδήποτε αξίωσή τους κατά οποιουδήποτε τρίτου ή και Μέλους για τυχόν ενέργειες ή/και παραλείψεις τους, περιορίζεται στα πρόσωπα αυτά και ουδεμία ευθύνη καταλογίζεται στην Tribal Platforms για τις ενέργειες/ παραλήψεις των προσώπων αυτών.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ.

Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα του MYOPTICIAN είναι ελεύθερη και δωρεάν, εκτός από το κόστος σύνδεσης μέσω των τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών που σας παρέχει ο πάροχος τηλεφώνου και διαδικτύου της επιλογής σας,

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας έχει προσωρινό χαρακτήρα. Διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε ή να τροποποιήσουμε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση την Ιστοσελίδα μας (καθώς και να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε όλα τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που προσφέρονται εκεί). Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας μας ή οποιουδήποτε μέρους αυτής σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, όποιος και αν είναι ο λόγος.

Ενημερώνουμε τακτικά την Ιστοσελίδα μας, το περιεχόμενο της οποίας ενδέχεται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε, να τροποποιήσουμε ή να αναστείλουμε την Ιστοσελίδα (ή οποιοδήποτε τμήμα της) ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Το υλικό και οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα μας δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως συστάσεις ούτε να θεωρούνται ως τέτοιες τις οποίες μπορείτε να εμπιστεύεστε. Ως εκ τούτου, στο μέτρο που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη που προκύπτει από οποιαδήποτε χρήση τέτοιων πληροφοριών.

Είναι δική σας η ευθύνη να παράσχετε τις απαραίτητες πληροφορίες για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και να την δείτε, καθώς και να διασφαλίσετε ότι έχετε εγκαταστήσει ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από ιούς σε όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.

Είναι δική σας η ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι όσοι χρησιμοποιούν τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο για να έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας γνωρίζουν τους Όρους Χρήσης.

Ακατάλληλη χρήση της Ιστοσελίδας

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε με ακατάλληλο τρόπο την Ιστοσελίδα :

 • με τη συνειδητή εισαγωγή ιών, trojans, bugs, «λογικές βόμβες», χρονικές βόμβες, καταγραφή πληκτρολόγησης, προγράμματα κατασκοπείας, διαφημιστικό λογισμικό ή άλλα στοιχεία, προγράμματα ή κώδικες που επηρεάζουν τη λειτουργία του λογισμικού ή του εξοπλισμού πληροφορικής (ή έχουν σχεδιαστεί με αυτό τον σκοπό) και / ή
 • αποκτώντας ή προσπαθώντας να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον διακομιστή που φιλοξενεί την Ιστοσελίδα μας ή σε οποιονδήποτε άλλον διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με την Ιστοσελίδα μας, και / ή
 • διακόπτοντας την Υπηρεσία της Ιστοσελίδας μας με μεμονωμένες ή ταυτόχρονες από πολλές πηγές επιθέσεις.

Θα αναφέρουμε αυτές τις παραβιάσεις στις αρμόδιες δικαστικές αρχές και θα συνεργαστούμε μαζί τους γνωστοποιώντας την ταυτότητά σας. Εάν διαπράξετε αυτές τις παραβιάσεις, θα χάσετε αμέσως το δικαίωμα χρήσης της Ιστοσελίδας μας.

ΙΙ. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΙΑ

Πέραν των όρων και ορισμών που δίδονται στους παρόντες Γενικούς Όρους, ισχύουν και οι κατωτέρω ορισμοί:

Δεδομένα εκπροσώπου:

Τα προσωπικά δεδομένα του νομίμου εκπρόσωπου της Επιχείρησης (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Δεδομένα Επιχείρησης:

Τα δεδομένα που δηλώνει η Επιχείρηση κατά την εγγραφή της στην Υπηρεσία Online Κρατήσεων (επωνυμία, διακριτικό τίτλο, δραστηριότητα, νομική μορφή, ΑΦΜ, ΔΟΥ), διεύθυνση έδρας (οδός και αριθμός, ΤΚ, Περιοχή, τηλέφωνα επικοινωνίας.

Δεδομένα Χρήστη:

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία ο Χρήστης δηλώνει και χορηγεί στο MYOPTICIAN κατά τη διαδικασία εγγραφής νέου Μέλους (όνομα και επώνυμο, ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), φύλο, περιοχή, ηλικία και ημερομηνία γεννήσεως ή όπως αλλιώς αυτά ενδέχεται να τροποποιηθούν στο μέλλον) και επιπλέον τα δεδομένα τα οποία το MYOPTICIAN αντλεί από τις σελίδες Facebook και Google του Χρήστη, εφόσον επιλέξει αυτή τη διαδικασία εγγραφής. Διαχειριστικό εργαλείο:

Διαχειριστικό εργαλείο:

Το σύστημα διαχείρισης του Λογαριασμού, Προφίλ και των υπηρεσιών οπτικών που παρέχεται από το MYOPTICIAN στις Επιχειρήσεις κατά την εγγραφή τους.

Δικτυακός τόπος:

Ο δικτυακός τόπος www.myoptician.gr ή οποιοσδήποτε άλλος δικτυακός τόπος φιλοξενήσει στο μέλλον τις υπηρεσίες του, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Tribal Platforms.

Εξουσιοδοτημένος Χρήστης:

Το φυσικό πρόσωπο το οποίο προβαίνει στο όνομα και για λογαριασμό του Μέλους στην εγγραφή ή/και χρήση της Υπηρεσίας.

Επισκέπτης:

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίοι πλοηγείται στο δικτυακό τόπο ή/και κάνει χρήση των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται στο δικτυακό τόπο από το MYOPTICIAN για την χρήση των οποίων δεν απαιτείται εγγραφή Μέλους.

Επιχείρηση:

Θεωρείται το νομικό πρόσωπο ή ο επαγγελματίας που εγγράφεται στην Υπηρεσία Online Κρατήσεων του MYOPTICIAN  που παρέχεται στο δικτυακό τόπο και ανοίγει Λογαριασμό στο www.myoptician.gr με σκοπό να προβάλλει στην Πλατφόρμα τις υπηρεσίες ομορφιάς που παρέχει ώστε να αποτελέσουν αντικείμενο κράτησης εκ μέρους των Χρηστών.

Λογαριασμός Μέλους:

Ο Λογαριασμός που ανοίγεται αυτομάτως από το MYOPTICIAN με την ολοκλήρωση της εγγραφής του Μέλους στην Υπηρεσία και στον οποίο έχουν πρόσβαση τα Μέλη μέσω των κωδικών πρόσβασης με σκοπό τη διαχείριση των δεδομένων τους.

Μέλος:

Θεωρούνται οι Χρήστες και οι Επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο παρόν.

Νόμιμος εκπρόσωπος:

Το φυσικό πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό δεσμεύει την Επιχείρηση/ Επαγγελματία στις συναλλαγές της/του με τρίτους, συμπεριλαμβανομένης και του MYOPTICIAN.

Πληροφορίες:

Το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τόσο στην Επιχείρηση όσο και στις παρεχόμενες από αυτή υπηρεσίες οπτικών και προβάλλονται στο Προφίλ της Επιχείρησης, συμπεριλαμβάνουν δε και τις αξιολογήσεις των Χρηστών, την πολιτική κράτησης και ακύρωσης, τρόπους πληρωμής, ωράριο λειτουργίας, τιμές, εργαζόμενους/συνεργάτες της κτλ και οι οποίες είναι προσβάσιμες στο Χρήστη μέσω του Προφίλ της Επιχείρησης.

Προφίλ Επιχείρησης:

Η σελίδα της Επιχείρησης μέσα στην Υπηρεσία στην οποία προβάλλονται οι Πληροφορίες της Επιχείρησης.

Στοιχεία Χρήστη:

Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία του Χρήστη που καταγράφονται από το MYOPTICIAN κατά τη δια-δράση του με την Υπηρεσία στην Πλατφόρμα (όπως ενδεικτικά τα στοιχεία που προβάλλονται στο Προφίλ του – αγαπημένα, ραντεβού, πρόσφατες επισκέψεις κτλ) αλλά και των λοιπών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης στο δικτυακό τόπο (συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων διαδικτυακής συμπεριφοράς του Χρήστη ή και στοιχείων που λαμβάνονται για αυτόν από τα Cookies και το MYOPTICIAN  επεξεργάζεται σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Στοιχεία κράτησης:

Όνομα, Επίθετο, υπηρεσία, ημερομηνία κράτησης, κινητό τηλέφωνο Χρήστη και τρόπο πληρωμής

Συνεργάτες:

Αντιπρόσωποί, εκπρόσωποί, υπάλληλοι, πελάτες, προμηθευτές, τρίτοι πάροχοι, βοηθοί, πληρεξούσιοι, και οποιοδήποτε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο ενεργεί επ’ ονόματι και για λογαριασμό είτε του MYOPTICIAN είτε των Μελών.

Υπηρεσία:

Η Υπηρεσία Online Κρατήσεων του MYOPTICIAN που παρέχεται στο δικτυακό τόπο και στη Mobile εφαρμογή.

Υπηρεσίες (λοιπές):

Οποιαδήποτε υπηρεσία του MYOPTICIAN παρέχονται στην Πλατφόρμα (άλλη από την Υπηρεσία Online κράτησης) σε επισκέπτες ή/και Μέλη της Υπηρεσίας, χωρίς να είναι απαραίτητη για τη χρήσης τους η εγγραφή των προσώπων αυτών ως Μέλη, όπως ενδεικτικά υπηρεσία ενημέρωση, Blog, διαφήμισης, εγγραφής σε newsletter κ.α.

Υπηρεσίες οπτικών:

Οι υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται τόσο στην αρχική σελίδα της Πλατφόρμας στην κατηγορία «υπηρεσίες», όσο και στο Προφίλ των Επιχειρήσεων και οι οποίες δύνανται κατά καιρούς να τροποποιούνται. Για τους σκοπούς του παρόντος, η όταν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη υπηρεσία οπτικών, θα εννοείται η υπηρεσία που παρέχεται στο Χρήστη από την Επιχείρηση στην κράτηση της οποίας ο Χρήστης έχει προβεί μέσω της Υπηρεσίας Online Κρατήσεων.

Χρήστης:

Θεωρείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο εγγράφεται στην Υπηρεσία Online Κρατήσεων του MYOPTICIAN που παρέχεται στο δικτυακό τόπο και ανοίγει Λογαριασμό στο www.myoptician.gr με σκοπό να κάνει χρήση της Υπηρεσίας Online Κρατήσεων μέσω της Πλατφόρμας της, για την παροχή σε αυτό των υπηρεσιών οπτικών που παρέχονται από τις Επιχειρήσεις.

Η Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων η Πολιτική Cookies και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , αποτελουν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Γενικών Όρων και ενιαίο με αυτούς σύνολο.

Οι επικεφαλίδες των άρθρων των Γενικών Όρων δεν είναι περιοριστικές για την ερμηνεία τους.

Οποιαδήποτε αναφορά ή ορισμός σε λέξεις που είναι στον ενικό αριθμό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό αριθμό αυτών.

III. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

 1. Σκοπός

Η εγγραφή τόσο των Επιχειρήσεων όσο και των Χρηστών στην Υπηρεσία Online Κρατήσεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι μεν Επιχειρήσεις να δημιουργήσουν το Προφίλ τους στην Πλατφόρμα και να προβάλλουν τις υπηρεσίες οπτικών που παρέχουν αλλά και άλλες σχετικές Πληροφορίες που τις αφορούν, αφετέρου οι Χρήστες να μπορούν να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας Online Κρατήσεων. Η εγγραφή και η συμμετοχή ως Μέλος είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Τα Μέλη φέρουν την ευθύνη για τα δεδομένα και στοιχεία που χορηγούν και το MYOPTICIAN βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις τους αναφορικά με τα δεδομένα και τα στοιχεία τους. Τα προσωπικά δεδομένα που τα Μέλη χορηγούν κατά την εγγραφή τους ως Μέλος, το MYOPTICIAN τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της.

 1. Διαδικασία Εγγραφής Μέλους

2.1 Εγγραφή Χρήστη

Η εγγραφή του Χρήστη ως Μέλος στην Υπηρεσία online Κρατήσεων της Tribal Platforms είναι απαραίτητη προκειμένου να κάνει χρήση της. Η διαδικασία εγγραφής είναι γρήγορη και απλή: Αφού ο Χρήστης επιλέξει την υπηρεσία οπτικών που επιθυμεί και συνεχίσει σε κράτηση αυτής, το σύστημα θα τον καθοδηγήσει αυτόματα στην καρτέλα εγγραφής Νέου Μέλος. Εναλλακτικά ο Χρήστης οδηγείται στη φόρμα εγγραφής Νέου Μέλους «κλικάρωντας» στην καρτέλα «είσοδος» στην πρώτη σελίδα του δικτυακού τόπου. Η εγγραφή Νέου Μέλους μπορεί να γίνει είτε μέσω της προσωπικής σελίδας του Χρήστη στο Facebook ή στη Google, ή με τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής.

Για την εγγραφή του Χρήστη απαιτείται η χορήγηση των παρακάτω προσωπικών του δεδομένων: όνομα και επώνυμο, ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), φύλο, περιοχή, ηλικία και ημερομηνία γεννήσεως και η αποδοχή εκ μέρους του των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης, και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του MYOPTICIAN.

Για την εγγραφή μέσω της σελίδας που ενδέχεται να τηρεί ο Χρήστη στο Facebook ή στη Google, το MYOPTICIAN θα λάβει από αυτή (σελίδα κοινωνικής δικτύωσης) το όνομα, επίθετο, φύλο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ενώ δε δύναται να αναρτήσει μηνύματα στη σελίδα του Χρήστη στο Facebook.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το είδος, το σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων των Μελών/ Χρηστών αναφορικά με αυτά, περιέχονται στην Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του MYOPTICIAN.

Με την υποβολή της αίτησης εγγραφής, το MYOPTICIAN θα αποστείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο δηλωθέν από το Χρήστη e-mail στην αίτηση έγγραφης, το οποίο να ζητά την επιβεβαίωση της εγγραφής του. Μόνο με την επιβεβαίωση της εγγραφής σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής ολοκληρώνεται η εγγραφή του Χρήστη στην Υπηρεσία του MYOPTICIAN.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του Χρήστη σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Tribal Platforms ανοίγει στο Χρήστη δικό του Λογαριασμό Μέλους και Προφίλ (βλ Ενότητα ΙΙΙ 2.3 και 2.4).

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε κατά τη διάρκεια ή μετά τη διαδικασία εγγραφής θα διατηρηθούν και θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα δικαιώματα που σας παραχωρήθηκαν και σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookies.

Ο Χρήστης θα μπορεί να δημιουργεί έναν μόνο Λογαριασμό Χρήστη, στον οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασής του. Απαγορεύεται ο ίδιος Χρήστης να έχει διάφορους λογαριασμούς χρήστη στο MYOPTICIAN (για παράδειγμα, παραποιώντας την ταυτότητά του και χρησιμοποιώντας διαφορετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), καθώς και δημιουργώντας λογαριασμό για άλλα άτομα, παρόλο που μπορεί χωρίς κανένα πρόβλημα να τους ενημερώσει να χρησιμοποιήσουν την Ιστοσελίδα.

Αν ένας Χρήστης δημιουργήσει λογαριασμούς παραβιάζοντας οποιοδήποτε από τα παραπάνω (είτε έχει εγγραφεί χρησιμοποιώντας ψεύτικα δεδομένα είτε δεδομένα τρίτων, έχει δημιουργήσει περισσότερους από έναν λογαριασμούς για τον εαυτό του, παραποιώντας την ταυτότητά τους, δημιουργώντας λογαριασμούς για τρίτους κ.λπ.), το MYOPTICIAN επιφυλάσσεται του δικαιώματος:

(i) να αναστείλει την παροχή οποιασδήποτε Υπηρεσίας που αγοράστηκε από τον Χρήστη χωρίς δικαίωμα επιστροφής του ποσού που καταβλήθηκε για την αγορά της

(ii) να ακυρώσει τους παραπάνω λογαριασμούς, ακυρώνοντας οποιαδήποτε πίστωση μπορεί να έχει δημιουργηθεί σε αυτούς,

(iii) να απαγορεύσει τη δημιουργία νέων λογαριασμών για τον εν λόγω Χρήστη και / ή να αρνηθεί ή να ακυρώσει την πρόσβασή του στην Ιστοσελίδα του MYOPTICIAN,

(iv) και, εν πάση περιπτώσει, να αποδώσει στον Χρήστη τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν στο MYOPTICIAN ως αποτέλεσμα της δόλιας χρήσης του Δικτυακού Τόπου του MYOPTICIAN. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την εγγραφή στην Ιστοσελίδα ή / και να ακυρώσουμε όλα ή μέρος των δικαιωμάτων του Μέλους. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκαλείται από την αδυναμία ενός Μέλους να έχει πρόσβαση στις σελίδες του Δικτυακού Τόπου.

Έχουμε επίσης το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε ανά πάσα στιγμή όλους τους κωδικούς ταυτοποίησης Χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασης που επιλέξατε ή που σας δόθηκαν από εμάς αν θεωρήσουμε ότι δεν συμμορφώνεστε με τους Όρους και τις Πολιτικές μας.

Όποιος χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα του MYOPTICIAN το πράττει για δικό του λογαριασμό και χωρίς καμία ευθύνη του MYOPTICIAN για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις που ενδέχεται να υπάρχουν στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας του MYOPTICIAN ή σε άλλα περιεχόμενα στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω αυτής. Συγχρόνως το MYOPTICIAN δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας της ούτε για οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται βάσει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Με την αγορά μιας Υπηρεσίας που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα του MYOPTICIAN, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλες τις απαιτήσεις που το Κέντρο καθορίζει ως απαραίτητες για την σωστή απόδοση της Υπηρεσίας. Διαφορετικά, το Κέντρο μπορεί, κατά την κρίση του, να μην σας παράσχει την Υπηρεσία, χωρίς να επιστρέψει στον Χρήστη το ποσό που πληρώθηκε γι’ αυτήν.

Ο Χρήστης απαγορεύεται να εκτελεί ενέργειες που ενδέχεται να βλάψουν τη φήμη του MYOPTICIAN ή τρίτου μέρους. Ο Χρήστης απαλλάσσει από κάθε ευθύνη το MYOPTICIAN σε περίπτωση που αυτό ακυρώσει ή αναστείλει τον Λογαριασμό Χρήστη για λόγους παραβίασης των διατάξεων των Όρων και Προϋποθέσεων.

Ο Χρήστης είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη χρήση της Ιστοσελίδας του MYOPTICIAN και του περιεχομένου της και το MYOPTICIAN δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Το MYOPTICIAN διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση του Χρήστη στην Ιστοσελίδα της χωρίς να απαιτείται καμία ειδοποίηση, για λόγους οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας ή παραβίασης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

2.2 Εγγραφή Επιχείρησης

Η Εγγραφή της Επιχείρησης στην Υπηρεσία Online Κρατήσεων του MYOPTICIAN είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση αυτής. Η διαδικασία είναι εύκολη, γρήγορη και απαιτείται συνδρομή, βάσει του τιμοκαταλόγου υπηρεσιών. Η Επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλει στο MYOPTICIAN μια αίτηση εγγραφής αφού προηγουμένως συμπληρώσει τα παρακάτω στοιχεία της:

 • – Στοιχεία επιχείρησης (επωνυμία, διακριτικό τίτλο, δραστηριότητα, νομική μορφή, ΑΦΜ, ΔΟΥ),
 • – διεύθυνση έδρας (οδός και αριθμός, ΤΚ, Περιοχή, τηλέφωνα επικοινωνίας),
 • – στοιχεία νομίμου εκπροσώπου (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) καθώς και έναν κωδικό πρόσβασης της προτίμησής της.

Με την υποβολή της αίτησης εγγραφής Μέλους θα αποσταλεί από το MYOPTICIAN ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από την Επιχείρηση ηλεκτρονική διεύθυνση, το οποίο θα ζητά την επιβεβαίωση της εγγραφής της Επιχείρησης. Η εγγραφή της Επιχείρησης ολοκληρώνεται με την επιβεβαίωση εκ μέρους της (δια του νομίμου εκπροσώπου της) της αίτησης εγγραφής της σύμφωνα με τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση δεν προβεί σε επιβεβαίωση της εγγραφής εντός 48 ωρών από την υποβολή αίτησης εγγραφής της, εκπρόσωπος του MYOPTICIAN θα επικοινωνήσει με την Επιχείρηση στα δηλωθέντα από αυτή κατά την αίτηση εγγραφής της στοιχεία επικοινωνίας, με σκοπό τη διεκπεραίωση για λογαριασμό της Επιχείρησης της εγγραφής της στην Υπηρεσία Online κρατήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, η Επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει το εταιρικό της προφίλ και να αναρτήσει στην Πλατφόρμα τις υπηρεσίες οπτικών που παρέχει και τις σχετικές με αυτή και τις υπηρεσίες της πληροφορίες.

2.3 Λογαριασμός Μέλους

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής στην Υπηρεσία Online κρατήσεων, ο Χρήστης/ Επιχείρησης αποκτούν την ιδιότητα του Μέλους. Ως Μέλη αποκτούν Λογαριασμό στο MYOPTICIAN, στον οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα τους και τα στοιχεία τους που δηλώθηκαν στο MYOPTICIAN κατά τη διαδικασία της εγγραφής. Τα δεδομένα και στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση που το Μέλος επιθυμεί τυχόν να αλλάξει κάποια από τα δεδομένα του, εισέρχεται στο Λογαριασμό του και αποθηκεύει τα νέα δεδομένα/στοιχεία του.

Με την εγγραφή του το Μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνει τη ρητή του συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων και των στοιχείων του βάσει των παρόντων Γενικών Όρων και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του MYOPTICIAN, τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Οποτεδήποτε παρέχεται η δυνατότητα άρσης της συγκατάθεσής για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που το Μέλος έχει χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, είτε προβαίνοντας σε διαγραφή Μέλους, είτε στέλνοντας σχετικό μήνυμα στο MYOPTICIAN στο [email protected]. Οποιαδήποτε στιγμή το Μέλος έχει πρόσβαση στα δεδομένα του ή μπορεί επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει την άμεση διαγραφή ή διόρθωση τους, (σε περίπτωση που δεν το κάνει το ίδιο το Μέλος μέσω του Λογαριασμού του), την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από το MYOPTICIAN, τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα δεδομένα του Μέλους διατηρούνται από τη Funkmartini μόνο για όσο χρόνο αυτό παραμένει εγγεγραμμένο Μέλος του MYOPTICIAN, με τη ρητή επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους. Τα δεδομένα του Μέλους δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο για σκοπό πέραν του σκοπού που σαφώς ορίζεται στους παρόντες Γενικούς Όρους και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων . Αν το Μέλος επιθυμεί τη διαγραφή του Λογαριασμού του, θα πρέπει να αποστείλει στο MYOPTICIAN το σχετικό του αίτημα εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Το MYOPTICIAN θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή του Λογαριασμού του εν λόγω Μέλους, το συντομότερο δυνατόν, το αργότερο δε εντός 48 ωρών (λόγω τεχνικών θεμάτων).

2.4 Το Προφίλ Χρήστη

Με την εγγραφή του Χρήστη ως Μέλος της Υπηρεσίας Online κρατήσεων, δημιουργείται αυτομάτως και το προφίλ του στην Πλατφόρμα. Σε αυτό μπορεί να δει τη λίστα με τα ραντεβού του, τις πρόσφατες επισκέψεις του καθώς και τις αγαπημένες του Επιχειρήσεις Στο προφίλ του Χρήστη αποθηκεύονται πληροφορίες αναφορικά με το Χρήστης και τη διά- δράση του με την Υπηρεσία από την εγγραφή του και έπειτα. Ο Χρήστης δύναται να ανεβάσει στο Προφίλ του φωτογραφίες του με δική του ευθύνη.

2.5 Προφίλ Επιχείρησης

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής της Επιχείρησης και το άνοιγμα Λογαριασμού της, δίνεται η δυνατότητα στην Επιχείρηση να δημιουργήσει το Προφίλ της, δηλαδή τη δική της σελίδα μέσα στην Πλατφόρμα στην οποία παρουσιάζεται στους Χρήστες προβάλλοντας την ίδια την Επιχείρηση και τα παρεχόμενα από αυτή προϊόντα/ υπηρεσίες. Ειδικότερα η Επιχείρηση μπορεί να αναρτήσει πληροφορίες αναφορικά με την Επιχείρησή, τις παρεχόμενες από αυτή υπηρεσίες οπτικών, τυχόν προσφορές, το ωράριο λειτουργίας, τον τρόπο και τα μέσα πληρωμής, τους συνεργάτες της, μεθόδους παροχής των υπηρεσιών κτλ, ενώ ορατές στο Προφίλ της επιχείρησης είναι και οι αξιολογήσεις και τα σχόλια των Χρηστών οι οποίοι πραγματοποίησαν ραντεβού στην επιχείρηση μέσω του myoptician.gr και αντίστοιχη βαθμολογία της Επιχείρησης από αυτούς.

AΓΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΠΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Η Tribal Platforms Μ.ΙΚΕ, εφεξής η «Εταιρεία», δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.myoptician.gr (περιλαμβάνοντας και όλα τα subdomains) εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος», και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα) που εμπεριέχεται σε αυτόν, εφεξής «το Υλικό», με σκοπό την πραγματοποίηση παραγγελιών οπτικών ειδών από συνεργαζόμενα οπτικά καταστήματα. Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτόν και του Υλικού υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και κάθε προσώπου που επισκέπτεται το Διαδικτυακό Τόπο σχετικά με τη χρήση αυτού. Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν), δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή. Το Myoptician μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη για να στείλει ενημερωτικά email ή μηνύματα, όπως ορίζεται στις διατάξεις του Ν.2472/1997.

O Διαδικτυακός Τόπος υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Χρήση του διαδικτυακού τόπου από ανήλικους

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/ αυτών, εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία, οι υπάλληλοί της, ή άλλοι αντιπρόσωποί της, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Η Εταιρεία επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο MYOPTICIAN. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το MYOPTICIAN θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη η Εταιρεία θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με την Εταιρεία μέσω του www.myoptician.gr ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση support @ myoptician.gr. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

Ασφάλεια συναλλαγών

Η Εταιρεία δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

Περιοδικές Αλλαγές

Συνεχώς η Εταιρεία επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Εκπτωτικά κουπόνια

Οι παρακάτω όροι χρήσης ισχύουν για όλα τα κουπόνια/εκπτωτικούς κωδικούς που εκδίδονται υπό συγκεκριμένες προωθητικές ενέργειες (καμπάνιες) από την MYOPTICIAN (Tribal Platforms Μ.ΙΚΕ), με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στην ιστοσελίδα “www.myoptician.gr” που η ίδια διαχειρίζεται ή στις εφαρμογές της.

Τα ατομικά κουπόνια που παραχωρούνται σε χρήστες της υπηρεσίας υπόκεινται επίσης στους παρόντες όρους χρήσης, καθώς και σε οποιουσδήποτε επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις μπορεί να προστεθούν πάνω στο εκτυπωμένο κουπόνι ή το ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο αποστέλλεται στους χρήστες.

Το εκπτωτικό κουπόνι/κωδικός μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο σε ηλεκτρονικές παραγγελίες που καταχωρούνται σε συνεργαζόμενα οπτικά καταστήματα, μέσω της ιστοσελίδας www.myoptician.gr ή της εφαρμογής της MYOPTICIAN και μόνο επιλέγοντας ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής της παραγγελίας.

Το εκπτωτικό κουπόνι/κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εγγεγραμμένο στις υπηρεσίες της εταιρίας λογαριασμό μέσω του MYOPTICIAN ή των εφαρμογών της για android και iOS, ο οποίος έχει δημιουργηθεί μέχρι και την ημερομηνία αποστολής ή διανομής του εκπτωτικού κουπονιού και όχι αργότερα αυτής.

Εάν η αξία της παραγγελίας είναι μικρότερη της αξίας του εκπτωτικού κουπονιού το οποίο παραχωρήθηκε, η διαφορά δεν επιστρέφεται στο χρήστη (ούτε μέσω ηλεκτρονικής συναλλαγής, ούτε με μετρητά), ούτε εξαργυρώνεται/πιστώνεται σε επόμενη παραγγελία μέσω της υπηρεσίας της εταιρίας.

Εάν η αξία της παραγγελίας είναι μεγαλύτερη από την αξία του εκπτωτικού κουπονιού το οποίο παραχωρήθηκε, η διαφορά θα πρέπει να καλυφθεί στην παραγγελία προς το οπτικό κατάστημα από τον χρήστη της υπηρεσίας της εταιρίας μόνο μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής (πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή PayPal).

Ο εκάστοτε εκπτωτικός κωδικός ισχύει αποκλειστικά και μόνο για μία χρήση. Μόλις εξαργυρωθεί (είτε ακολουθώντας κάθε νόμιμη διαδικασία, είτε όχι), ο κωδικός παύει να είναι σε ισχύ. Οι παραλήπτες των εκπτωτικών κωδικών της MYOPTICIAN (Tribal Platforms Μ.ΙΚΕ) είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση του ότι οι κωδικοί που έχουν στη διάθεσή τους δε θα χρησιμοποιηθούν από κάποιο άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό).

Ο εκάστοτε εκπτωτικός κωδικός πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης που αναγράφεται, είτε στο σώμα του εκτυπωμένου κουπονιού, είτε στο ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο εστάλη ο κωδικός.

Η συγκεκριμένη προωθητική καμπάνια ισχύει για περιορισμένο αριθμό εξαργυρώσεων εκπτωτικών κουπονιών. Σε κάθε περίπτωση που οι εξαργυρώσεις σε κωδικό προωθητικής καμπάνιας του MYOPTICIAN (Tribal Platforms Μ.ΙΚΕ) υπερβούν τις εκατό (100), οποιοδήποτε εκπτωτικό κουπόνι έχει εκδοθεί λήγει αυτόματα για όλους τους χρήστες και δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης που είχε αρχικά ανακοινωθεί και αναγράφεται, είτε στο σώμα του εκπτωτικού κουπονιού είτε στο ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο εστάλη ο κωδικός.

Το δικαίωμα στην εξαργύρωση ενός εκπτωτικού κωδικού είναι προσωπικό για τον αρχικό/εξουσιοδοτημένο παραλήπτη του κωδικού και δε μπορεί να μεταφερθεί σε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό).

Κανένας εκπτωτικός κωδικός δε μπορεί να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, διανεμηθεί, δημοσιευτεί άμεσα ή έμμεσα σε καμία μορφή και με κανένα μέσο σε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) άλλο, πέραν του πραγματικού/αρχικού παραλήπτη. Δε μπορεί να αποθηκευτεί σε κανενός είδους σύστημα ανάκτησης κωδικών χωρίς πρώτα να εκδοθεί έγγραφη συναίνεση από την εταιρία Tribal Platforms Μ.ΙΚΕ. Συγκεκριμένα, κωδικοί έκπτωσης που διανέμονται/κυκλοφορούν χωρίς την έγγραφη συναίνεσή της εταιρίας Tribal Platforms Μ.ΙΚΕ (για παράδειγμα ένα ηλεκτρονικό μήνυμα προς τους χρήστες της ή έγγραφη δημοσίευση από μέρους της σε άλλον ιστότοπο που δε διαχειρίζεται η εταιρία) δεν ισχύουν, δε θα γίνονται δεκτοί από την εταιρία και θα ακυρώνονται.

Οι εκπτωτικοί κωδικοί δε συνδυάζονται με άλλες προσφορές, εκπτώσεις, προωθητικές ενέργειες ή άλλους εκπτωτικούς κωδικούς που προσφέρονται κατά καιρούς είτε από την εταιρία είτε από τα συνεργαζόμενα οπτικά καταστήματα.

Κάθε εκπτωτικός κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο μία φορά από τον παραλήπτη.

Κάθε (φυσικό) πρόσωπο μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν κωδικό/κουπόνι ανά προωθητική ενέργεια/καμπάνια/προσφορά.

Το δικαίωμα εξαργύρωσης ενός εκπτωτικού κωδικού είναι προσωπικό και δε μεταφέρεται ούτε παραχωρείται.

Όταν εξαργυρώνεται ένας εκπτωτικός κωδικός από τον παραλήπτη του, ο τελευταίος εγγυάται στην εταιρία ότι πρόκειται για τον αρχικό/εξουσιοδοτημένο παραλήπτη του κωδικού αυτού και ότι τον χρησιμοποιεί με βάση τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις που έχουν δημοσιευτεί, με κάθε νόμιμη διαδικασία και με αμοιβαία καλή πίστη.

Στην περίπτωση που η εταιρία κρίνει ότι κάποιος κωδικός χρησιμοποιήθηκε χωρίς να πληρούνται οι παραπάνω προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις ή χωρίς να έχουν ακολουθηθεί οι νόμιμες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατάχρησης εκπτωτικού κωδικού, μπορεί το κουπόνι να μη γίνει αποδεκτό ή/και να ακυρωθεί.

Τα κουπόνια/εκπτωτικοί κωδικού δεν ανταλλάσσονται με μετρητά.

Η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη, αστική ή ποινική, για οποιαδήποτε απώλεια ή απόρριψη, ή ακύρωση ή απόσυρση εκπτωτικού κωδικού που συμπεριλαμβάνεται σε προωθητική ενέργεια της, καθώς επίσης για την περίπτωση αδυναμίας εξαργύρωσης του εκπτωτικού κωδικού από μέρους του παραλήπτη για οποιονδήποτε λόγο.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση των εκπτωτικών κουπονιών/κωδικών σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε πρόσφορο μέσο συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της έναρξης ισχύος συμπληρωματικών ή τροποποιητικών ή καινούριων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας “www.myoptician.gr” που διαχειρίζεται η εταιρεία ή αντίστοιχα ή χρήση της εφαρμογής της MYOPTICIAN κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του παραλήπτη τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εταιρία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, ή τροποποιήσει, ή αναστείλει ή διακόψει την προσφορά εκπτωτικών κουπονιών/κωδικών και να τερματίσει ή/και να απενεργοποιήσει την ισχύ τους. Η συνέχιση της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από το χρήστη και μετά από τέτοια ανακοίνωση συνιστά σε κάθε περίπτωση αποδοχή των μεταβολών αυτών.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ONLINE ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

 1. Σκοπός

Το MYOPTICIAN θέτει την Πλατφόρμα στη διάθεση των εγγεγραμμένων Μελών ως ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ανάρτηση, προβολή και παρουσίαση εκ μέρους των Επιχειρήσεων των υπηρεσιών οπτικών που προσφέρουν με σκοπό την πραγματοποίηση κράτησης των υπηρεσιών οπτικών από τους εγγεγραμμένους Χρήστες μέσω οποιασδήποτε συσκευής (κινητού) τηλεφώνου, ηλεκτρονικού υπολογιστή και εν γένει οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου.

 1. Προϋποθέσεις χρήσης της Υπηρεσίας Online κράτησης

Προϋπόθεση για τη χρήση της υπηρεσίας Online Κράτησης αποτελεί η εγγραφή του Χρήστη και της Επιχείρησης ως Μέλος στην Υπηρεσία και η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων και της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων.

 1. Διαδικασία, Όροι και Προϋποθέσεις Κράτησης

Η Ιστοσελίδα του MYOPTICIAN σας επιτρέπει να κάνετε Κράτηση και να πληρώσετε για ένα ευρύ φάσμα οπτικών  και Προϊόντων και / ή Υπηρεσιών που διατίθενται σε πολλά καταστήματα. Αυτά τα Προϊόντα ή / και οι Υπηρεσίες παρέχονται από τα καταστήματά μέλη και όχι από εμάς. Το MYOPTICIAN είναι υπεύθυνο για την συλλογή των κρατήσεων σας και την προσωρινή υποβολή τους στα καταστήματα που συμμετέχουν στην παροχή της Υπηρεσίας. Τα Προϊόντα ή οι Υπηρεσίες που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας μας είναι ευθύνη των καταστημάτων που τις παρέχουν.

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει την υπηρεσία οπτικών που τον ενδιαφέρει είτε επιλέγοντας αυτή, είτε προσθέτοντας επιπλέον φίλτρα αναζήτησης όπως περιοχή, διαθέσιμες ημερομηνίες κτλ. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες οπτικών παρουσιάζονται στο Χρήστη, ο οποίος στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα να λάβει γνώση περισσότερων πληροφοριών αναφορικά με την Επιχείρηση που τις παρέχει. Κάνοντας “κλικ” σε αυτή (υπηρεσία οπτικών) ο Χρήστης οδηγείται στο Προφίλ της Επιχείρησης όπου και μπορεί να δει περισσότερες Πληροφορίες αναφορικά με την Επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση εφόσον δηλώσει τις ημερομηνίες που επιθυμεί την παροχή των υπηρεσιών οπτικών που επιλέγει, θα ενημερωθεί για τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας που τον ενδιαφέρει.

Ο Χρήστης, για να κάνει Κράτηση ή να αγοράσει τις Υπηρεσίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του MYOPTICIAN, πρέπει να εγγραφεί σε αυτήν συμπληρώνοντας την φόρμα και να δεχθεί τους Όρους και Προϋποθέσεις και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό. Αφιερώστε αρκετό χρόνο για να διαβάσετε και να επαληθεύσετε την Κράτηση σε οποιοδήποτε στάδιο της συμπλήρωσής της πριν από την τελική υποβολή.

Μετά την αποστολή κάθε Κράτησης θα λάβετε ένα e-mail επιβεβαίωσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Κράτηση έχει γίνει δεκτή. Η Κράτηση ραντεβού δεν αποτελεί υποχρέωση αγοράς προιόντων ή υπηρεσιών κατά την εμφάνιση στο οπτικό κατάστημα που έχετε κάνει την κράτηση, παρά μόνο εκδήλωση ενδιαφέροντος και διατηρείτε το δικαίωμα μη αγοράς

Σας προτείνουμε, σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε τα στοιχεία (ώρα ραντεβού ή ημερομηνία) της Κράτησης μετά την παραλαβή της επιβεβαίωσης, να απευθυνθείτε κατευθείαν στο κατάστημα, όπου οι υπεύθυνοι θα πρέπει να συμφωνήσουν για το νέο ραντεβού. Εάν συναντήσετε δυσκολίες στην επικοινωνία σας με το κατάστημα, παρακαλούμε ενημερώστε μας με e-mail στη διεύθυνση: [email protected] και εμείς θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε.

Για την ολοκλήρωση της κράτησης ο Χρήστης έχει ήδη αποδεχτεί τους παρόντες Γενικούς Όρους και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων του MYOPTICIAN (κατά το στάδιο της εγγραφής του ως Μέλος). Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που ο Χρήστης δε συμφωνεί με αυτές ή έχει αντιρρήσεις, να μη κάνει χρήση της Υπηρεσίας. Ο Χρήστης επιλέγει την υπηρεσία οπτικών που τον ενδιαφέρει από την Επιχείρηση της αρεσκείας του και αφού επιλέξει τον τύπο της υπηρεσίας και τη μέρα και ώρα που επιθυμεί, προβαίνει σε κράτηση. Πριν την ολοκλήρωση της κράτησης ο Χρήστης θα πρέπει να δηλώσει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου με σκοπό την αποστολή σε αυτόν από το MYOPTICIAN υπενθύμιση για το ραντεβού του με την Επιχείρηση. Με την εισαγωγή του αριθμού κινητού του τηλεφώνου στην Πλατφόρμα, το MYOPTICIAN θα του αποστείλει στον δηλωθέντα κατά τα ανωτέρω αριθμό κινητού ένα μήνυμα (sms) στο οποίο θα περιλαμβάνεται ένας τυχαίος κωδικός αριθμός (πχ με τη μορφή PIN), τον οποίο κωδικό ο Χρήστης οφείλει να εισάγει προκειμένου να ενεργοποιήσει τη δήλωση συγκατάθεσής του για την επεξεργασία από το MYOPTICIAN σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν του συγκεκριμένου αριθμού.

Σε περίπτωση που δηλώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, συναινεί αφενός στην επεξεργασία αυτού από το MYOPTICIAN, το οποίο συνίσταται στην αποστολή της υπενθύμισης αναφορικά με την υπηρεσία οπτικών στην κράτηση της οποίας έχει προβεί και στην αποστολή ενδεχομένως διαφημιστικών μηνυμάτων του MYOPTICIAN, αφετέρου και στη διαβίβαση αυτού (αριθμού κινητού) και στις Επιχειρήσεις στις οποίες θα κάνει κράτηση για τη χρήση των υπηρεσιών οπτικών μέσω της Υπηρεσίας και οι οποίες θα το χρησιμοποιήσουν για την καταχώρησή του Χρήστη στη λίστα πελατολογίου της και όχι για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς, ωστόσο το MYOPTICIAN δε γνωρίζει, ούτε δεσμεύεται ούτε και αποδέχεται την πολιτική της εκάστοτε Επιχείρησης αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η τήρηση της οποίας αφορά αποκλειστικά τις Επιχειρήσεις και τους Χρήστες. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να ενημερωθεί για το σκοπό της επεξεργασίας του κινητού του τηλεφώνου από την Επιχείρηση και την πολιτική προστασίας δεδομένων που η Επιχείρηση ακολουθεί, θα πρέπει ή να επισκεφτεί τυχόν Πολιτική που ενδέχεται να είναι αναρτημένη στο Προφίλ της Επιχείρηση στην Πλατφόρμα, είτε να επικοινωνήσει μαζί της. Το MYOPTICIAN ουδεμία ευθύνη φέρει για την προστασία των δεδομένων του Χρήστη από τις Επιχειρήσεις και ουδεμία σχετική εγγύηση παρέχει.

Αφού πραγματοποιηθεί η κράτηση από το Χρήστη σύμφωνα με τα ανωτέρω, το MYOPTICIAN αναλαμβάνει να αποστείλει αυτοματοποιημένη ειδοποίηση στην Επιχείρηση, διαβιβάζοντας σε αυτή (Επιχείρηση) τα στοιχεία της κράτησης και τα δεδομένα του Χρήστη ήτοι όνομα, επίθετο, υπηρεσία και ημερομηνία κράτησης με σκοπό τη δέσμευση της Επιχείρησης αναφορικά με την υπό κράτηση υπηρεσία οπτικών. Το MYOPTICIAN δε φέρει ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων της κράτησης, συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων των Χρηστών.

 • Οι Υπηρεσίες για τις οποίες μπορείτε να κάνετε Κράτηση μέσω του MYOPTICIAN διατίθενται από τους Συνεργάτες μας και όχι από εμάς. Εμείς ασχολούμαστε μόνο με την οργάνωση των κρατήσεών σας.
 • Ακόμη και αν δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις Υπηρεσίες που παρέχονται από τους Συνεργάτες μας, παρακαλείστε όπως μας αναφέρετε τυχόν προβλήματα ή επιδόσεις οποιασδήποτε επιχείρησης που ήταν κάτω από τις προσδοκίες σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να σας βοηθήσουμε.
 • Αν θέλετε να τροποποιήσετε μια Κράτηση που έχει ήδη γίνει, επικοινωνήστε απευθείας με το ενδιαφερόμενο κατάστημα.
 • Εάν έχετε κλείσει μια συνάντηση, μπορείτε να την ακυρώσετε από το προσωπικό σας προφίλ.
 1. Προϊόντα & Υπηρεσίες

Όλα τα Προϊόντα ή οι Υπηρεσίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα μας παρέχονται εφόσον είναι διαθέσιμα. Τα Προϊόντα ή οι Υπηρεσίες που πραγματικά παρασχέθηκαν ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες ή / και τις περιγραφές στην ιστοσελίδα, όπου αναφέρονται μόνο ενδεικτικά. Ζητάμε από τα καταστήματά μέλη να ελέγξουν την ορθότητα, την πληρότητα και την αξιοπιστία όλων των πληροφοριών (που δεν μπορούμε να ελέγξουμε εμείς) που δημοσιεύονται στις σελίδες τους στην Ιστοσελίδα μας. Εναπόκειται σε κάθε Συνεργάτη να ελέγξει τη διαθεσιμότητα και την ορθή περιγραφή όλων των Προϊόντων ή των Υπηρεσιών που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα.

Θα είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη (ή του αποδέκτη των Προϊόντων ή των Υπηρεσιών) η κοινοποίηση εκ των προτέρων ιατρικών παθήσεων ή θεμάτων υγεία σας ή / και ειδικών αναγκών, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη χρήση των Προϊόντων ή των Υπηρεσιών ή να τις καταστήσουν επιβλαβείς για σας (αναφέρουμε ενδεικτικά αλλεργίες ή προβλήματα υγείας). Με την επιφύλαξη του άρθρου 9.3, αν εσείς (ή οι αποδέκτες των διαφόρων Προϊόντων ή Υπηρεσιών) δεν δώσετε τις πληροφορίες αυτές στο ανάλογο κατάστημα, ούτε το MYOPTICIAN ούτε το κατάστημα θα είναι υπεύθυνα απέναντι σε σας (ή στους αποδέκτες των Προϊόντων ή Υπηρεσιών) για τραυματισμούς, απώλεια ή βλάβη που παρόλο που προκλήθηκε από τα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες, θα μπορούσε ευλόγως να έχει αποφευχθεί αν εσείς (ή οι αποδέκτες των Προϊόντων ή Υπηρεσιών) είχαν κοινοποιήσει τις πληροφορίες αυτές πριν από την παραλαβή των Προϊόντων ή Υπηρεσιών.

      5.1 Μη εμφάνιση (χωρίς ακύρωση)(Nonshow)

Η μη εμφάνισή του Χρήστη την προσυμφωνημένη ημερομηνία έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της κράτησής. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ένας Χρήστης δεν εμφανιστεί σε 2 επιβεβαιωμένα από το MYOPTICIAN ραντεβού του στην κράτηση των οποίων έχει προβεί μέσω της Υπηρεσίας Online Κράτησης χωρίς να έχει προβεί σε ενέργειες έγκυρης ακύρωσης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, το MYOPTICIAN θα απενεργοποιήσει το Λογαριασμό του Χρήστης χωρίς καμία ειδοποίηση και χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη, καθόσον βασικό της μέλημα αποτελεί η συνέπεια των Μελών της στις μεταξύ τους επικοινωνίες και η διατήρηση υψηλού επιπέδου Υπηρεσίας.

      5.2 Επίλυση προβλημάτων

Για μας η ικανοποίησή σας είναι σημαντική και θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Αν θέλετε να κάνετε μια καταγγελία για ένα από τα καταστήματά μας ή τα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες τους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση: [email protected] ή ταχυδρομικά στο: MYOPTICIAN, Ξύνδα 2, 11142, Αθήνα, Ελλάδα ή τηλεφωνήστε μας στο: (+30) 6938073674. Αφού δεχτούμε την καταγγελία, θα επικοινωνήσουμε με το οπτικό κατάστημα για να προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα για λογαριασμό σας.

Επιπλέον (ή εναλλακτικά), αν είστε δυσαρεστημένοι με τα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες που παρέχονται από ένα κατάστημα σχετικά με μια Παραγγελία, μπορείτε να:

-να προσπαθήσετε να λύσετε το πρόβλημα επικοινωνώντας απευθείας με το κατάστημα και / ή

-δημοσιεύοντας στην Ιστοσελίδα ένα σχόλιο περιγράφοντας την εμπειρία σας με ακρίβεια.

Υπενθυμίζουμε ότι δίνουμε μεγάλη σημασία σε όλες τις καταγγελίες σχετικά με τα καταστήματά μας και ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να σας βοηθήσουμε χωρίς όμως να είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας για τα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες που παρέχονται από το κατάστημα.

 1. Κατάταξη επιχειρήσεων

Με την επιφύλαξη της προνομιακής προβολής των Επιχειρήσεων βάσει των παρόντων όρων, το MYOPTICIAN δε προκρίνει, εγκρίνει ή υποδεικνύει τις Επιχειρήσεις ή/και τις παρεχόμενες από αυτές υπηρεσίες οπτικών, τα χαρακτηριστικά, ιδιοκτήτες, τιμές ή πολιτικές αυτών. Δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρείται μέσο υπόδειξης ή έγκρισης (της τιμής, του επιπέδου υπηρεσιών ή της βαθμολογίας) οποιασδήποτε διαθέσιμης στην Πλατφόρμα Επιχείρησης η/και υπηρεσίας οπτικών. Οι διαθέσιμες φωτογραφίες και τα κείμενα που συνοδεύουν τις Επιχειρήσεις και τις παρεχόμενες από αυτές υπηρεσίες ομορφιάς, αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στην περιγραφή αυτών και σε καμία περίπτωση δεν είναι ή θεωρούνται υπόδειξη εκ μέρους του MYOPTICIAN.

Η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι Επιχειρήσεις και οι παρεχόμενες από αυτές υπηρεσίες οπτικών στην Πλατφόρμα, καθορίζεται αυτόματα και μονομερώς από το MYOPTICIAN. Το MYOPTICIAN επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διαφοροποιήσει μονομερώς τον τρόπο εμφάνισης των Επιχειρήσεων ή/και των υπηρεσιών οπτικών, ενημερώνοντας τα Μέλη με σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο, όπως ορίζεται στους παρόντες Γενικούς Όρους αναφορικά με την τροποποίηση των παρόντων.

 1. Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση

Εάν και όπου η λειτουργία της Ιστοσελίδας το επιτρέπει, ο Χρήστης μπορεί, μετά την παροχή της Υπηρεσίας, να δημοσιεύσει σχόλια ή κριτικές των Υπηρεσιών που παρέχει το Κέντρο, αναφέροντας πάντοτε την αλήθεια των γεγονότων, εκφραζόμενος με γραμματική ορθότητα και χρησιμοποιώντας μια γλώσσα χωρίς προσβλητικές και αγενείς εκφράσεις.

Η αξιολόγηση δεν είναι υποχρεωτική εκ μέρους του Χρήστη. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με την συμπλήρωση μιας σχετικής φόρμας. Η συμπληρωμένη φόρμα με τα σχόλια πελατών μπορεί (α) να αναρτηθεί στο Προφίλ της Επιχείρησης αποκλειστικά για την ενημέρωση (μελλοντικών) πελατών σχετικά με τη γνώμη σας για το επίπεδο των υπηρεσιών και την ποιότητα της υπηρεσίας- εκ μέρους της Επιχείρησης, (β) να χρησιμοποιηθεί και να τοποθετηθεί (πλήρως ή εν μέρει) από το MYOPTICIAN και κατά την απόλυτη διακριτικής της ευχέρειας για σκοπούς μάρκετινγκ, προώθησης ή βελτίωση των υπηρεσιών του, στο δικτυακό τόπο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, newsletter, σε ειδικές προωθητικές ενέργειες, εφαρμογές ή άλλα δίκτυα που ανήκουν, φιλοξενούνται, χρησιμοποιούνται ή ελέγχονται από το MYOPTICIAN. Στην φόρμα σχολίων πελατών θα προβάλλεται το όνομά και το πρώτο γράμμα από το επίθετο του Χρήστη, χωρίς ωστόσο να προβληθεί οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, δεδομένα ή στοιχείο για αυτόν. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ανεβάσει φωτογραφία του στο Προφίλ του, αυτή αυτομάτως θα φαίνεται και στο Χρήστη ο οποίος παραθέτει τα σχόλιά του και κάνει και την αξιολόγηση της Επιχείρησης.

Ο Χρήστης οφείλει ωστόσο να είναι αντικειμενικός κατά την διαδικασία αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των Επιχειρήσεων και να παρέχει αληθή στοιχεία και καθόλου προσωπικές προσβολές. Απαγορεύεται η αθέμιτη παρεμβολή σε Προφίλ Επιχείρησης καθώς και η υποβολή παραπλανητικών ή/ και συγκριτικών αξιολογήσεων, ή η χειραγώγηση του συστήματος για την εξυπηρέτηση συμφερόντων. Σε περίπτωση που το MYOPTICIAN λάβει γνώση οποιασδήποτε τέτοιας μη αποδεκτής ενέργειας, δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται, όπως μονομερώς διαγράψει μια αξιολόγηση.

Το MYOPTICIAN διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει, αρνηθεί ή διαγράψει σχόλια και αξιολογήσεις, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Η φόρμα σχολίων πελατών θα πρέπει να θεωρείται έρευνα και δεν περιλαμβάνει (πρόσθετες εμπορικές) προσφορές, προσκλήσεις, κίνητρα κ.α.

Τα Μέλη αναγνωρίζουν ότι το MYOPTICIAN είναι διανομέας (χωρίς καμία υποχρέωση να επιβεβαιώσει) και όχι εκδότης των εν λόγω σχολίων. Το MYOPTICIAN θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παρακολούθηση και την επισκόπηση των σχολίων των Χρηστών σε σχέση με την προσβολή των ηθών ή την αναφορά ονόματος συγκεκριμένου ατόμου. Το MYOPTICIAN δεν θα συμμετέχει σε καμία συζήτηση, διαπραγμάτευση ή αλληλογραφία με τις Επιχειρήσεις σε σχέση με τα σχόλια των Χρηστών (το περιεχόμενο ή συνέπειες από τη δημοσίευση ή τη διανομή αυτών) και σε καμία περίπτωση δεν παίρνει θέση ούτε αναλαμβάνει διαδικασίες για τη διευθέτηση τυχόν διένεξης ή οποιασδήποτε διαφοράς ή διαφωνίας προκύψει μεταξύ του Χρήστης και της Επιχείρησης εκ του λόγου αυτού. Η υποχρέωση του MYOPTICIAN εξαντλείται στη μη ανάρτηση σχολίων τα οποία είναι αντίθετα με τους κανόνες της ηθικής και της καλής πίστης. Το MYOPTICIAN δεν έχει και αποποιείται κάθε ευθύνης και υποχρέωσης για το περιεχόμενο και τις συνέπειες (με τη δημοσίευση ή διανομή) τυχόν παρατηρήσεων ή σχολίων για οτιδήποτε και με όποιον τρόπο.

Οι κριτικές των Χρηστών που παρουσιάζονται στο δικτυακό τόπο είναι οι προσωπικές γνώμες ατόμων που έχουν επισκεφτεί τις Επιχειρήσεις και τους έχουν παρασχεθεί οι υπηρεσίες οπτικών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εγγύηση, προτροπή, έγκριση ή διαβεβαίωση από το MYOPTICIAN.

Το MYOPTICIAN μπορεί να διαγράψει οποιοδήποτε περιεχόμενο ή να αναστείλει την Υπηρεσία αν θεωρεί κατά την απόλυτη διακριτική σας ευχέρεια ότι ο Χρήστης παραβιάζει οποιονδήποτε από τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στους Όρους και Προϋποθέσεις ή χρησιμοποιεί κάτι που μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλο ή / και ψευδές κατά την κρίση του MYOPTICIAN.

Όλες οι δημοσιευμένες παρατηρήσεις θα αποδίδονται στο όνομα του Μέλους που τις ανάρτησε ή στο όνομα του λογαριασμού κοινωνικών μέσων με τον οποίο αυτό συνδέεται, αλλά η ηλεκτρονική του διεύθυνση δεν θα δημοσιευθεί στην Ιστοσελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη δημοσίευση Περιεχομένου Δημιουργούμενου από τον Χρήστη που δεν ανταποκρίνεται στην Πολιτική μας ή να διαγράψουμε προηγούμενα δημοσιεύματα. Αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από την απόφαση για άρνηση δημοσίευσης Περιεχομένου που δημιουργήθηκε από τον Χρήστη ή για διαγραφή εκείνων που έχουν ήδη δημοσιευθεί.

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να κλείσουμε τους λογαριασμούς του Μέλος ή / και να αρνηθούμε σε ορισμένους χρήστες τη δυνατότητα δημοσίευσης στην Ιστοσελίδα Περιεχομένου που δημιουργήθηκε από τον Χρήστη σε περίπτωση επανειλημμένων και / ή σοβαρών παραβιάσεων των Πολιτικών Περιεχομένου Χρήστη.

Οι γνώμες και οι απόψεις που εκφράζονται από Περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από τον Χρήστη και δημοσιεύονται από μέλη της Ιστοσελίδας ή από άλλα μέλη του κοινού, ανήκουν στο πρόσωπο που τις δημοσιεύει και όχι στο MYOPTICIAN, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο.

Ωστόσο, αν πιστεύετε ότι το περιεχόμενο ενός χρήστη στην Ιστοσελίδα της είναι προσβλητικό, άσεμνο, δυσφημιστικό, ρατσιστικό, επιβλαβές, παράνομο ή παραπλανητικό, ενημερώστε μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], με θέμα «Δυσφημιστικά Σχόλια». Μετά την παραλαβή της καταγγελίας μπορούμε να διαγράψουμε το Περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από τον Χρήστη ή να μπλοκάρουμε την πρόσβασή του Χρήστη στην Ιστοσελίδα.

 

8.Διαθέσιμα Πακέτα της Υπηρεσίας. Περιγραφή – Κόστος

8.1 Χαρακτηριστικά και λειτουργίες πακέτων MYOPTICIAN. Κόστος Υπηρεσίας.

Το MYOPTICIAN διαθέτει διάφορα πακέτα Υπηρεσίας με διαφορετικές παροχές και κόστη, (εφεξής τα «Πακέτα»).

Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή της Επιχείρησης στην Υπηρεσία με το άνοιγμα του Λογαριασμού της, εκπρόσωπος του MYOPTICIAN θα επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο της Επιχείρησης αναφορικά με την επιλογή του Πακέτου που επιθυμεί η Επιχείρηση να της ενεργοποιήσει το MYOPTICIAN.

Το MYOPTICIAN δύναται να τροποποιήσει ή ακυρώσει τα Πακέτα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Κάθε μεταβολή θα αναρτάται στην Πλατφόρμα κάθε δε μεταβολή σύμφωνα με τα ανωτέρω, δε θα επηρεάζει τα Πακέτα που η Επιχείρηση έχει επιλέξει πριν την μεταβολή τους και άρα και τις οικονομικές συμφωνίες που αντιστοιχούν στα Πακέτα αυτά.

Η συνδρομές των Πακέτων είναι μηνιαίες, εξάμηνες και ετήσιες. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Επιχείρησης να αλλάξει Πακέτο καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας της με το MYOPTICIAN. Η αλλαγή Πακέτου διενεργείται από την Επιχείρηση απευθείας μέσω του διαχειριστικού εργαλείου, ωστόσο το νέο Πακέτο θα ενεργοποιείται εντός 48 ωρών από την ώρα που δηλώθηκε η αλλαγή. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που το MYOPTICIAN θελήσει να αλλάξει το Πακέτο που έχει επιλέξει με κάποιο κατώτερο, πριν τη λήξη της συνδρομής του, το MYOPTICIAN δε θα επιστρέφει χρήματα.

8.2 Τιμολόγηση.

Για την είσοδο στην υπηρεσία θα πρέπει να συμπληρωθεί η Αίτηση Ενεργοποίησης Συνδρομής με σφραγίδα και υπογραφή του υπεύθυνου του οπτικού καταστήματος. Με την Αίτηση Ενεργοποίησης Συνδρομής ξεκινά άμεσα η παροχή της υπηρεσίας και εντός 2 ημερών θα εκδοθεί Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με την χρέωση της υπηρεσίας σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο. Τα προσφερόμενα Πακέτα συνδρομών είναι μηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια. Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται μέσω τραπέζης σε λογαριασμό τον οποίο το MYOPTICIAN θα ανακοινώνει στα τιμολόγιά του.

8.3 Εργαλεία marketing.

Η Υπηρεσία δίνει στις Επιχειρήσεις τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους Χρήστες – πελάτες τους τόσο μέσω email marketing όσο και μέσω sms. Ειδικότερα κάθε φορά που η Επιχείρηση αποφασίσει να αποστείλει διαφημιστικού και προωθητικού περιεχομένου υλικό αναφορικά με τις υπηρεσίες οπτικών και προϊόντα της, μέσω email ή/και sms στους Χρήστες και εν γένει στους πελάτες της, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο διαχειριστικό εργαλείο, ωστόσο δεν αποτελούν Χρήστες σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, επιλέγει μέσω του διαχειριστικού της εργαλείου τα μηνύματα και τους αποδέκτες τους και το MYOPTICIAN, ως εκτελών την επεξεργασία αποστέλλει τα διαφημιστικά μηνύματα της Επιχείρησης σύμφωνα με τις παραμέτρους που η ίδια έχει δηλώσει μέσω του διαχειριστικού εργαλείου.

Το MYOPTICIAN σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας αναφορικά με τα δεδομένα των Χρηστών και την επεξεργασία τους για το σκοπό της αποστολής των email/sms με περιεχόμενο διαφημιστικό των προϊόντων/υπηρεσιών οπτικών και γενικά των προωθητικών ενεργειών των επιχειρήσεων, αλλά εκτέλών την επεξεργασία, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ρητά συμφωνείται ότι το MYOPTICIAN δε φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με τη συμμόρφωση των Επιχειρήσεων με την κείμενη νομοθεσία που αφορά σε προστασία προσωπικών δεδομένων, αλλά και σε διαφήμιση – marketing, αθέμιτο ανταγωνισμό κτλ. Η Επιχείρηση δηλώνει ρητά και εγγυάται ότι τα διαφημιστικά μηνύματα που θα αποστέλλει μέσω της Πλατφόρμας στους πελάτες της δε θα προσβάλλουν τα χρηστά ήθη και τους νόμους και δε θα θίγουν πνευματικά ή άλλα δικαιώματα τρίτων.

8.4 Δυνατότητα παρακολούθησης της αποδοτικότητας των email καμπανιών σας

Το MYOPTICIAN θα μπορεί να παρέχει στην Επιχείρηση μια στατιστική ανάλυση της διαφημιστικής της καμπάνιας και ειδικότερα θα παρέχει στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των αποδεκτών που άνοιξαν τα email, τον αριθμό και το είδος των email που δεν παραδόθηκαν κτλ.

8.5 Εκπτωτικές προσφορές και καμπάνιες της MYOPTICIAN

Το MYOPTICIAN δύναται να παρέχει μέσω των Newsletters που η ίδια αποστέλλει στους Χρήστες της Πλατφόρμας, προβολή των Επιχειρήσεων που έχουν επιλέξει το Gold πακέτο του MYOPTICIAN.

8.6 Θέσεις Προβολής

Αναφορικά με τις θέσεις προβολής των Επιχειρήσεων μέσα στην Πλατφόρμα, Βλ. Ενότητα 5 ανωτέρω.

 1. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ MYOPTICIAN
 2. Γενικά

Η δραστηριότητα του MYOPTICIAN εξαντλείται στη διευκόλυνση κρατήσεων για παροχή εκ μέρους των Επιχειρήσεων υπηρεσιών οπτικών στους Χρήστες, δεν κατέχει και δε διευθύνει καμία Επιχείρηση και δεν παρέχει η ίδια υπηρεσίες οπτικών, ούτε και παρέχει εγγυήσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών οπτικών των Επιχειρήσεων που θα παρέχουν αυτές στους Χρήστες κατά την επίσκεψη τους σε αυτές (επιχειρήσεις) και αντιστρόφως για την έγκυρη εμφάνιση των Χρηστών στην Επιχείρηση κατά την δηλωθείσα στην κράτηση ημερομηνία και ώρα, για το ήθος και τη διαγωγή τους, ούτε και για την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της επιχείρησης κατά την αποχώρησή του από αυτή.

Δικαιώματα – Υποχρεώσεις MYOPTICIAN

2.1 Οριστική διαγραφή Λογαριασμού Μέλους

Περάν των όσων περιπτώσεων αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς Όρους αναφορικά με τη διαγραφή Λογαριασμού Μέλους, το MYOPTICIAN ρητά επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διαγράψει το Λογαριασμό Μέλους στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Σε περίπτωση που η Επιχείρηση είναι σε καθεστώς πτώχευσης ή έχει αιτηθεί για να υπαχθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή και εκκαθάρισης. β) Σε περίπτωση που το Μέλος κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια MYOPTICIAN παραβιάζει την Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων της Υπηρεσίας, ή/και παραβιάζει οποιονδήποτε όρο ή διάταξη αναφέρεται στους παρόντες Γενικούς Όρους ή/και έχει διαπράξει κατά την κρίση του MYOPTICIAN ποινικό ή άλλο αδίκημα κατά τη χρήση της Υπηρεσίας ή/και προκαλέσει άμεσο κίνδυνο-ζημία στο MYOPTICIAN ή/και σε οποιοδήποτε Μέλος, ή/και για οποιονδήποτε άλλο σπουδαίο λόγο μη αναφερόμενο στο παρόν.

Στις ως άνω περιπτώσεις η διαγραφή Λογαριασμού είναι άμεση και αυτόματη, χωρίς το MYOPTICIAN να δίνει δικαίωμα στο Μέλος να άρει την παραβίαση, ρητά δε επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας έχει τυχόν υποστεί από τις πράξεις ή/και παραλήψεις των Μελών της σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2.2 Προσωρινή απενεργοποίηση της υπηρεσίας

Περάν των όσων περιπτώσεων αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς Όρους αναφορικά με τη διαγραφή Λογαριασμού Μέλους, το MYOPTICIAN ρητά επιφυλάσσεται του δικαιώματός της κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να απενεργοποιήσει προσωρινά το Λογαριασμό του Μέλους άμεσα και αζημίως, σε περίπτωση που αυτό κρίνει ότι ο Χρήστης έχει παραβιάσει οποιονδήποτε όρο του παρόντος, ή έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς αυτή και μέχρις ότου άρει την παράβαση εντός διαστήματος που το MYOPTICIAN κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια του έχει τάξει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του, το MYOPTICIAN δύναται να απενεργοποιήσει οριστικά το Λογαριασμό του Μέλους, επιφυλασσόμενου ρητά παντός νομίμου δικαιώματός του συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος για αποκατάστασης οποιασδήποτε ζημίας έχει τυχόν υποστεί από τις πράξεις ή/και παραλήψεις του Χρήστη σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ρητά συμφωνείται ότι το Μέλος δεν δύναται για τις περιπτώσει των άρθρων IV.2.1 και IV.2.2 να αξιώσει την ανόρθωση οποιαδήποτε ζημίας του από την απενεργοποίηση της Υπηρεσία σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, ακόμη και σε περίπτωση που οι ενδείξεις στις οποίες βασίστηκε το MYOPTICIAN για τη διαγραφή του Λογαριασμού ήταν εσφαλμένες, καθόσον αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα αυτοματοποιημένα μέσα που χρησιμοποιεί το MYOPTICIAN για την εξεύρεση τυχόν παράνομων ή αντισυμβατικών δραστηριοτήτων των Μελών, βασίζονται είτε σε γενικές τυποποιημένες/αυτοματοποιημένες εντολές ενός προγράμματος λογισμικού το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει ή/και να προβεί σε σφάλματα, είτε και σε καταγγελίες άλλων Μελών.

Εξυπακούεται ότι το Μέλος που έχει διαγραφεί από την Υπηρεσία απαγορεύεται να γίνει μέλος ξανά της Υπηρεσίας με τα ίδια ή άλλα στοιχεία εκτός και αν το MYOPTICIAN συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό το Μέλος συναινεί το MYOPTICIAN να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημά του προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του.

2.3 Διακοπή λειτουργίας της Υπηρεσίας

Το MYOPTICIAN διατηρεί το δικαίωμα για τεχνικούς λόγους, λόγους συντήρησης ή/και αναβάθμισης της Πλατφόρμας ή/και της Υπηρεσίας, να διακόπτει τη λειτουργία της Υπηρεσίας προσωρινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση που η διακοπή αυτή διαρκέσει πάνω από ένα εύλογο χρονικό διάστημα κατά την απόλυτη κρίση του MYOPTICIAN, ή έχει ήδη καθοριστεί από την ίδια προγραμματισμένη διακοπή, το MYOPTICIAN θα ενημερώνει τα Μέλη του με σχετική της ανάρτηση στην Πλατφόρμα. Ρητά συμφωνείται ότι τα Μέλη δε δύνανται να εγείρουν αξιώσεις κατά του MYOPTICIAN για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν εκ του λόγου αυτού ακόμα και αν το MYOPTICIAN κατά την απόλυτη διακριτικής του ευχέρεια δεν ειδοποιήσει για τη διακοπή αυτή.

Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, το MYOPTICIAN μπορεί οποτεδήποτε να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της διαθεσιμότητας της ίδιας της Υπηρεσίας με ή χωρίς προειδοποίηση.

2.4 Παροχή Πληροφοριών

Το MYOPTICIAN, σε περίπτωση που τούτο του ζητηθεί από αρμόδια διωκτική, εποπτική, δικαστική ή άλλη Αρχή, υποχρεούται σε διαβίβαση των δεδομένων των Χρηστών ή/και των Επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προσωπικών δεδομένων τους που χορηγούνται στο MYOPTICIAN σύμφωνα με το παρόν και οποιονδήποτε άλλων πληροφοριών παρέχονται σε αυτό, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση των προσώπων αυτών, για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών εγκλημάτων και παραβάσεων.

 1. Περιορισμός εγγυήσεων – υποχρεώσεων

Το MYOPTICIAN ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Γενικοί Όροι. Συνεπώς έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου (α) η Υπηρεσία να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων η Υπηρεσία τίθεται στη διάθεση των Χρηστών και των Επιχειρήσεων να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά, ωστόσο ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω.

Επιπλέον το MYOPTICIAN ουδεμία εγγύηση παρέχει (α) για την καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια της Υπηρεσίας αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο ο Χρήστης ή και η Επιχείρηση τη χρησιμοποιεί (β) την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των Χρηστών και των Επιχειρήσεων έναντι αλλήλων για την αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών οπτικών από το δεύτερο προς τον πρώτο και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις υπηρεσίες αυτές, (γ) την καταλληλότητα των υπηρεσιών οπτικών για τη χρήση που ο εκάστοτε Χρήστης την προορίζει.

Η Υπηρεσία παρέχεται ‘ως έχει και διατίθεται’ και κατά τρόπο απολύτως αυτοματοποιημένο και δεν περιλαμβάνει την εισαγωγή από το MYOPTICIAN οποιουδήποτε στοιχείου στο σύστημα της Υπηρεσίας, ούτε παραμετροποιήσεις σε ad hoc βάση. Η Υπηρεσία ενδέχεται δε στο μέλλον να παραμετροποιηθεί κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του MYOPTICIAN.

Το MYOPTICIAN λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέτρα προκειμένου διασφαλίσει ότι οι Χρήστες και οι Επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τους παρόντες όρους και την κείμενη νομοθεσία, ωστόσο ως Πάροχος Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας δεν έχει γενική και βάση νόμου υποχρέωση (α) ελέγχου των πληροφοριών που της παρέχονται, (β) δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι κάποιο Μέλος έχει προβεί σε παράνομες ή αντισυμβατικές δραστηριότητες κατά τη χρήση της Υπηρεσίας ή/και κατά την παροχή των υπηρεσιών οπτικών, (γ) δραστήριας αναζήτησης της εξουσιοδότησης που δίδεται από το Χρήστη στον Εξουσιοδοτημένο Χρήστη του, ούτε της νομιμοποίησης των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών αναφορικά με τις πράξεις ή/και παραλήψεις τους κατά τη χρήση της Υπηρεσίας για λογαριασμό και επ’ ονόματι των Χρηστών ή Επιχειρήσεων που ενεργούν, (δ) ελέγχου της τήρησης εκ μέρους των Χρηστών και Επιχειρήσεων κατά τη μεταξύ τους συναλλαγή και παροχή, της φορολογικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, προστασίας του καταναλωτή ή άλλους εφαρμοστέους νόμους και κανόνες.

 1. Περιορισμός ευθύνης

Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, το MYOPTICIAN ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πως φέρει έναντι του Χρήστη, των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών, των Επιχειρήσεων, των Συνεργατών τους ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από αυτούς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική ως προς τα κέρδη του, την επιχείρησή του, τα εισοδήματά του, τη φήμη του, μειωθούν οι πωλήσεις των προϊόντων του και η συχνότητα παροχής των υπηρεσιών του, ή υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημία άμεση, έμμεση ή αποθετική, οικονομικής ή άλλης φύσης, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε: (α) Καθυστερημένη ή μη προσήκουσα αποστολή, μετάδοση, διαβίβαση, αποθήκευση, λήψη οποιασδήποτε πληροφορίας ή και Περιεχομένου, ή/και σε απώλεια, καταστροφή αυτών, εξαιτίας λαθών, παραλήψεων, τεχνικών κολλημάτων λαθών, βλαβών ή δυσλειτουργιών των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers. (β) Τυχόν οριστική ή προσωρινή απενεργοποίηση της Υπηρεσίας, διακοπή λειτουργίας του συνόλου της Υπηρεσίας ή μεμονωμένων λειτουργιών της, διαγραφή Λογαριασμού Μέλους ή τεχνικά κολλήματα της Υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. (γ) Γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλήψεις του MYOPTICIAN ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των Μελών για τις οποίες το MYOPTICIAN δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. (δ) Χρήση εκ μέρους των Επιχειρήσεων ή τρίτων των δεδομένων των Χρηστών (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προσωπικών δεδομένων) για σκοπούς άλλους από τη χρήση της Υπηρεσίας και την παροχή των υπηρεσιών οπτικών. (ε) Παράβαση της κείμενης φορολογικής ή άλλης νομοθεσίας που σχετίζεται ενδεικτικά με τη χρήση της Υπηρεσίας. (στ) Τυχόν ασυμφωνία της ώρας του συστήματος ώρας της Υπηρεσίας με κάποια ώρα που έχει καθοριστεί επίσημα. (ζ) Γεγονότα ανωτέρας βίας.

Πλέον των ανωτέρω ρητά συμφωνούνται τα εξής: Οι Χρήστες συνάπτουν με τις Επιχειρήσεις μεταξύ τους αυτόνομες συμβάσεις για την παροχή των υπηρεσιών οπτικών, με δική τους αποκλειστικά ευθύνη. Οι σχετικές συμβάσεις που δύνανται να βασίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους, δεσμεύουν αποκλειστικά και μόνον αυτούς οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση της. Το MYOPTICIAN σε καμία απολύτως περίπτωση δεν συμμετέχει ως συμβαλλόμενο μέρος στις συμβάσεις αυτές ούτε και αποκτά δικαιώματα ή υποχρεώσεις που να εκπορεύονται από αυτές. Το MYOPTICIAN, οι Συνεργάτες της ή/και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες, δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τους κινδύνους που συνδέονται με τη σύναψη, τη δρομολόγηση και την ολοκλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων συμβάσεων μεταξύ Χρηστών και Επιχειρήσεων και δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τυχόν ζημίες που απορρέουν από τις μεταξύ τους συναλλαγές.

Το MYOPTICIAN με την παροχή της Υπηρεσίας δε καθίσταται πάροχος υπηρεσιών οπτικών και επομένως ουδεμία ευθύνη και υποχρέωση φέρει ή έχει για την διασφάλιση των υποχρεώσεων των Μελών, πλην των όσων ρητά έχει επιφυλαχθεί στο παρόν.

Τυχόν παράπονα ή οι απαιτήσεις σχετικά με (τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται, ή που παρέχονται από τις Επιχειρήσεις) ή τα ειδικά αιτήματα των Χρηστών, θα πρέπει να διαχειρίζονται από τις Επιχειρήσεις, χωρίς τη μεσολάβηση ή παρέμβαση του MYOPTICIAN. Το MYOPTICIAN δεν φέρει ευθύνη και αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικά με τις απαιτήσεις των Χρηστών κατά την επίσκεψή τους στην Επιχείρηση. Το MYOPTICIAN μπορεί κατά την κρίση του να προσφέρει υπηρεσία υποστήριξης πελατών σε έναν Χρήστη ή να λειτουργήσει ως μεσάζων.

Σε κάθε περίπτωση ρητά συμφωνείται ότι το MYOPTICIAN ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους του. Με την επιφύλαξη αναγκαστικών διατάξεων δικαίου, αποκλείεται ρητά η ευθύνη του MYOPTICIAN για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη του MYOPTICIAN για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες, ανεξαρτήτως λόγου.

Δεν δηλώνουμε ούτε εγγυόμαστε ότι η Ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένη από σφάλματα και από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία ή ότι τα ελαττώματα θα εξαλειφθούν. Από την άποψη αυτή, πρέπει να λάβετε τις προσωπικές σας προφυλάξεις. Σε κάθε περίπτωση δεν είμαστε υπεύθυνοι για διακοπές λειτουργίας που προκαλούνται από ηλεκτρονικές επιθέσεις οι οποίες ξεκινούν ταυτόχρονα από πολλαπλές πηγές, για ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να διεισδύσουν στις συσκευές, το λογισμικό, τα δεδομένα ή άλλο υλικό του υπολογιστή σας, μετά από χρήση της Ιστοσελίδας μας.

Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για μη συντήρηση της Ιστοσελίδας μας και / ή για καθυστερημένη ή μη παράδοση του Υλικού.

Σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε έμμεσες, ειδικές, παρεπόμενες, αναδυόμενες ή άλλες ζημίες, ακόμη και αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητά τους.

Το Υλικό ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη και δεν εγγυούμαστε για την ακρίβεια και την πληρότητά του.

Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για τυχόν απώλειες που προκλήθηκαν από πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν από εσάς σε σχέση με το Υλικό της Ιστοσελίδας μας. Ωστόσο, τίποτε στους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να επηρεάσει τα αναγνωρισμένα από τον νόμο δικαιώματα ή να αποκλείσει την ευθύνη μας στις ακόλουθες περιπτώσεις: θάνατος ή σωματικές βλάβες, ψευδής δήλωση εκ προθέσεως, και / ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη μη εξαιρέσιμη ή περιοριζόμενη βάσει της ελληνικής νομοθεσίας.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΊ Η ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΚΥΡΟΙ Η ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΙ ΚΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕ ΘΑ ΠΡΟΣΧΩΡΟΥΣΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ.

Ωστόσο, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ούτε το MYOPTICIAN ούτε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τους διανομείς, τους online συνεργάτες, τους δικαιοδόχους, τους πράκτορες ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση ή την καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο παροχή της Υπηρεσίας, το MYOPTICIAN δεν ευθύνεται για (i) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια αποζημίωσης, (ii) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες (περιγραφή) της Επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων τιμών, διαθεσιμότητας και αξιολόγησης) που παρέχονται στην Πλατφόρμα, (iii) υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται από τις Επιχειρήσεις, (iv) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες ο Χρήστης υπέστη, πλήρωσε ή προκάλεσε, σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση του δικτυακού τόπου, ή (v) για τυχόν (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες ο Χρήστης υπέστη, πλήρωσε ή προκάλεσε, είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων.

Η ύπαρξη των Επιχειρήσεων έχει διαπιστωθεί από το MYOPTICIAN, το οποίo λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο να διαπιστώνει την ύπαρξη και λειτουργία αυτών, ωστόσο το MYOPTICIAN ουδεμία ευθύνη φέρει αν η Επιχείρηση λειτουργεί κατά το χρόνο πραγματοποίησης μιας κράτησης ή και επίσκεψης του Χρήστη στην Επιχείρηση σύμφωνα με τα στοιχεία της κράτησης.

Το MYOPTICIAN δεν υποχρεούται να ελέγχει τις υπηρεσίες οπτικών, τις προσφορές, αξιολογήσεις και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που αναρτώνται και δημοσιεύονται στην Πλατφόρμα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το MYOPTICIAN δε φέρει καμία ευθύνη για τη διαμόρφωση των προσφορών, την ποιότητα και ασφάλεια των υπηρεσιών.

Παρά το γεγονός ότι το MYOPTICIAN καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εξακρίβωση των πληροφοριών που παρέχονται στην Πλατφόρμα, δεν μπορεί ούτε να επιβεβαιώσει, ούτε να εγγυηθεί ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για παρεμβολές λόγω (προσωρινής ή/και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης του δικτυακού τόπου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία), για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών.

 1. Πνευματική ιδιοκτησία

Τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας του MYOPTICIAN, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων, των εφαρμογών, των κειμένων, των εικόνων και του πηγαίου κώδικα (τα οποία ορίζονται συνολικά ως «Περιεχόμενο») προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Το MYOPTICIAN είναι ιδιοκτήτης των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του MYOPTICIAN, της Ιστοσελίδας του και του περιεχομένου του ή, κατά περίπτωση, έχει λάβει τις αντίστοιχες άδειες χρήσης ή / και εκμετάλλευσης.

Ομοίως, είναι κάτοχος του domain name της Ιστοσελίδας του MYOPTICIAN, των εμπορικών σημάτων και διακριτικών, του συστήματος διαχείρισης κρατήσεων, των πληροφοριών και των υπόλοιπων έργων και εφευρέσεων που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα του MYOPTICIAN καθώς και της αντίστοιχης τεχνολογίας.

Σε καμία περίπτωση το Περιεχόμενο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αναπαραχθεί, αντιγραφεί ή μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη γραπτή και ρητή άδεια του MYOPTICIAN.

Ο Χρήστης δηλώνει ότι κατέχει όλα τα δικαιώματα και τις άδειες των σχολίων, των εικόνων, των διακριτικών και του περιεχομένου που ενδέχεται να περιλάβει ή / και να δημοσιεύσει, απαλλάσσοντας έτσι το MYOPTICIAN από οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.

Ομοίως, ο Χρήστης χορηγεί στο MYOPTICIAN την άδεια χρήσης τους με μοναδικό σκοπό τη δημοσίευση και τον μετριασμό των σχολίων του.

Ο Χρήστης και γενικά κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θέλει να εισαγάγει έναν υπερσύνδεσμο ή άλλο (για παράδειγμα, συνδέσμους ή widgets) (υπερσύνδεσμος «Hyperlink») πρέπει να λάβει προηγουμένως την γραπτή έγκριση του MYOPTICIAN.

Η δημιουργία ενός υπερσυνδέσμου δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την ύπαρξη σχέσης μεταξύ του MYOPTICIAN και του κατόχου της ιστοσελίδας όπου βρίσκεται ο υπερσύνδεσμος ή widget ή αποδοχή ή έγκριση από το MYOPTICIANτων περιεχομένων ή των Υπηρεσιών του.

Σε κάθε περίπτωση, MYOPTICIAN διατηρεί το δικαίωμα να αποτρέψει ή να διαγράψει οποιουσδήποτε υπερσυνδέσμους ή widgets στην Ιστοσελίδα του, ειδικά στην περίπτωση παράνομων δραστηριοτήτων και περιεχομένου αυτών.

Η Ιστοσελίδα του MYOPTICIAN μπορεί να θέσει στη διάθεση του Χρήστη, με αποκλειστικό σκοπό την αναζήτηση και πρόσβαση σε πληροφορίες, περιεχόμενο και Υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, υπερσυνδέσμους ή άλλα μέσα σύνδεσης (όπως συνδέσμους ή κουμπιά) που επιτρέπουν στον χρήστη: πρόσβαση σε Ιστοσελίδες ή δικτυακές πύλες που ανήκουν ή λειτουργούν από τρίτους (οι «Διασυνδεόµενοι δικτυακοί τόποι»).

Η Ιστοσελίδα του MYOPTICIAN δεν προσφέρει ούτε παρέχει προς πώληση με κανένα τρόπο τις πληροφορίες, το περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα του από οποιονδήποτε τρίτο, ούτε εγκρίνει, εποπτεύει ή ελέγχει με οποιονδήποτε τρόπο τα περιεχόμενα και τις Υπηρεσίες και οποιοδήποτε υλικό οποιασδήποτε φύσης στους Διασυνδεόµενους δικτυακούς τόπους, επομένως ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πλοήγηση σε αυτούς.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να δείτε και να εκτυπώσετε αντίγραφα της Ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε πληροφοριών, εικόνων και άλλου περιεχομένου (εκτός από τα Περιεχόμενα που δημιουργούνται από τον Χρήστη) που δημοσιεύονται εκεί («Υλικό») τηρώντας αυστηρά τους παρόντες Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας.

Η Ιστοσελίδα και το Υλικό μπορούν να εμφανίζονται, να εκτυπώνονται, να χρησιμοποιούνται, και να αναφέρονται για προσωπική και μη εμπορική χρήση και υπό τον όρο ότι έχει δοθεί στο MYOPTICIAN η ανάλογη αναγνώριση.

Τίποτα στην παραπάνω άδεια δεν μπορεί να επηρεάσει ή να περιορίσει τα ηθικά δικαιώματα ενός δημιουργού στο Υλικό.

Επιφυλασσόμαστε ρητά όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ιστοσελίδα και το Υλικό, η χρήση των οποίων υπόκειται στους περιορισμούς που περιγράφονται στη συνέχεια. Δεν μπορείτε:

-να αφαιρέσετε τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας που περιέχονται στο Υλικό και / ή

-να χρησιμοποιήσετε το Υλικό της Ιστοσελίδας κατά παράβαση οποιουδήποτε copyright, δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, ή αποκλειστικού δικαιώματος ιδιοκτησίας δικό μας ή τρίτων και / ή

-να χρησιμοποιήσετε ή να κάνετε άλλους να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο σύστημα ή λογισμικό για την εξαγωγή περιεχομένου ή δεδομένων από την Ιστοσελίδα μας (μέσω του αποκαλούμενου «screen scraping», δηλαδή αναζήτηση και συστηματική λήψη δεδομένων) εκτός αν εσείς ή οποιοσδήποτε τρίτος έχει συνάψει απευθείας μαζί μας γραπτή συμφωνία άδειας εκμετάλλευσης που επιτρέπει ρητά μια τέτοια δραστηριότητα και / ή

-η αναπαραγωγή, τροποποίηση, έκθεση, δημοσίευση, διανομή, μετάδοση, διάδοση, οικειοποίηση με τεχνικές framing (ή η δημιουργία για τον σκοπό αυτό άλλων περιβαλλόντων περιήγησης ή τοπικών δικτύων) ούτε η κοινοποίηση ή διάδοση σε τρίτους ή η εκμετάλλευση αυτής της Ιστοσελίδας και / ή του Υλικού της για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας με συμβόλαιο χρήσης.

 1. Εμπορικά Σήματα

Διατηρούμε ρητά όλα τα δικαιώματα στο domain name www.myoptician.gr και όλους τους συναφείς τομείς και υποτομείς στο όνομα «MYOPTICIAN», στο λογότυπο, τα σήματα Υπηρεσιών, τα εμπορικά ονόματα ή / και τα εμπορικά σήματα. Άλλα εμπορικά σήματα, προϊόντα και εμπορικές ονομασίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες και τους δικαιοπάροχους τους, οι οποίοι παραμένουν αποκλειστικοί δικαιούχοι των αντίστοιχων δικαιωμάτων.

Σύνδεσμοι στην Ιστοσελίδα μας

Θα μπορείτε να δημιουργείτε συνδέσμους σε οποιαδήποτε σελίδα της Ιστοσελίδας μας για μη εμπορικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται με δίκαιο και νόμιμο τρόπο και δεν βλάπτει τη φήμη μας ή δεν σας δημιουργεί αδικαιολόγητο πλεονέκτημα. Για λόγους σαφήνειας, στην Διασυνδεόμενη Ιστοσελίδα δεν πρέπει να περιλαμβάνεται περιεχόμενο για ενήλικες ή παράνομο υλικό ή άλλο προσβλητικό, παρενοχλητικό ή άλλο καθ’ οιονδήποτε τρόπο απαράδεκτο περιεχόμενο.

Δεν επιτρέπονται σύνδεσμοι στην Ιστοσελίδα μας που να υπονοούν οποιουδήποτε είδους ανύπαρκτη σύνδεση, έγκριση ή υποστήριξη από εμάς.. Δεν θα επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τεχνικές framing ή άλλες τεχνικές για να αφαιρέσετε ή να αποκρύψετε καταχωρίσεις διαφημίσεων, ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλες πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα μας.

Δεν επιτρέπεται να υπαγάγετε την Ιστοσελίδα μας σε άλλες ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας τεχνικές framing ή δημιουργώντας άλλα περιβάλλοντα πλοήγησης ή τοπικά δίκτυα.

Εάν επιθυμείτε να συνδεθείτε στην Ιστοσελίδα μας για εμπορικούς ή άλλους λόγους που δεν αναφέρονται ανωτέρω ή αν θέλετε να γίνετε Συνεργάτης μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]

Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την συγκατάθεση σε υπερσυνδέσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

 1. Περιεχόμενο τρίτων και εξωτερικές ιστοσελίδες

Η Ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει διαφημίσεις που αποστέλλονται από τρίτους. Αυτοί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των διαφημίσεων και είναι υποχρέωσή τους να διασφαλίσουν το ότι οι διαφημίσεις συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε διαφημίσεων τρίτου μέρους.

Η Ιστοσελίδα μας και / ή το Υλικό ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς εξωτερικές ιστοσελίδες (συμπεριλαμβανομένων αυτών των Συνεργατών μας). Μπορείτε να αποφασίσετε με δική σας ευθύνη αν θα επισκεφθείτε μια εξωτερική ιστοσελίδα. Δεν είμαστε άμεσα ή έμμεσα υπεύθυνοι για το περιεχόμενο, την ορθότητα ή τις απόψεις που εκφράζονται σε τέτοιες ιστοσελίδες ούτε για την ποιότητα των προσφερόμενων Προϊόντων ή Υπηρεσιών. Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, οι σύνδεσμοι δεν συνεπάγονται καμία σύνδεση ή συσχέτιση ανάμεσα σε εμάς ή την Ιστοσελίδα μας και τέτοιες ιστοσελίδες.

Μέσω της επικοινωνίας μας μπορούμε να σας παρέχουμε πληροφορίες από εξωτερικές ιστοσελίδες. Το υλικό που προέρχεται από εξωτερικές ιστοσελίδες θα αναγνωρίζεται ως τέτοιο και ενδέχεται να διαθέτει σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα της προέλευσης. Δεν ευθυνόμαστε για στοιχεία που περιέχονται σε εξωτερικές ιστοσελίδες ή που προέρχονται από τους παραπάνω συνδέσμους κατά την επικοινωνία μας, καθώς και για οποιαδήποτε χρήση των προσωπικών δεδομένων που τα εν λόγω τρίτα μέρη ενδέχεται να κάνουν.

Η συμπερίληψη ενός συνδέσμου κατά την επικοινωνία μας δεν συνεπάγεται καμία έγκριση της ιστοσελίδας προορισμού. Μπορείτε να αποφασίσετε με δική σας ευθύνη για τη χρήση συνδέσμων προκειμένου να επισκεφθείτε εξωτερικές ιστοσελίδες.

Υπενθυμίζουμε ότι με τη χρήση εξερχόμενου συνδέσμου από την Ιστοσελίδα μας για να επισκεφτείτε άλλη ιστοσελίδα, οι Όροι και οι Πολιτικές μας (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου και Cookies) δεν θα ισχύουν πλέον. Η πλοήγησή σας και οι αλληλεπιδράσεις σας με άλλες Ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδέονται με τις δικές μας, υπόκεινται σε διαφορετικούς όρους και πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων. Πριν επισκεφτείτε αυτές τις σελίδες παρακαλείστε όπως ενημερωθείτε σχετικά με τους όρους και τις πολιτικές τους.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ TΩΝ ΜΕΛΩΝ
 2. Γενικά

Τα Μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν μυστικό τον κωδικό πρόσβασης στην Υπηρεσία και να μην τον κοινοποιούν σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την αντίστοιχη παροχή άδειας χρήσης της Υπηρεσίας για λογαριασμό τους. Σε περίπτωση που το Μέλος θεωρεί ότι ο κωδικός πρόσβασης έχει κλαπεί ή αποκαλυφθεί σε τρίτον χωρίς την άδειά του, οφείλει να τον αλλάξει, διαφορετικά φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις πράξεις ή παραλήψεις του στην Πλατφόρμα.

Τα Μέλη οφείλουν να σέβονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων τα προσωπικά τους δεδομένα και την προσωπικότητά τους και να μην προσβάλλουν αυτά με την ανάρτηση σχολίων, πληροφοριών και εν γένει με τις πράξεις ή/και παραλήψεις τους στην Υπηρεσία.

Συμφωνείται ρητά ότι τα Μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των πληροφοριών, δεδομένων και στοιχείων που χορηγούν στo Myoptician κατά τη διαδικασία εγγραφής ή χρήσης της Υπηρεσίας. Τα Μέλη δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα και εγγυάται ότι:

 • Έχουν διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες Γενικούς Όρους, τηνΠολιτική Προστασίας Δεδομένων , την Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων και τυχόν άλλες πολιτικές (πχ της Επιχείρησης στην οποία πραγματοποιεί κράτηση) και αποδέχεται αυτές πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 • Σε περίπτωση που τρίτος ενεργεί επ’ ονόματι και για λογαριασμό τους (εξουσιοδοτημένος Χρήστης) ότι έχει λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες για τη χορήγηση των δεδομένων του Μέλους, στοιχείων και πληροφοριών που το αφορούν, συμπεριλαμβανομένων και των συγκαταθέσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων που χορηγεί.
 • Με δική τους ευθύνη και δαπάνες θα λάβουν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα και σε κάθε περίπτωση θα μας αποζημιώσουν τo MYOPTICIAN πλήρως, από οποιαδήποτε διεκδίκηση, απώλεια, ζημία, κόστος, έξοδα υποχρεώσεις, ευθύνες, αποκλίσεις ποινές, πρόστιμα, δικηγορικές αμοιβές που ενδέχεται να υποστούν τα πρόσωπα αυτά ως αποτέλεσμα (α) τυχόν παραβίασης εκ μέρους τους των παρόντων Γενικών Όρων, των δηλώσεων του και των εγγυήσεων τους δυνάμει του παρόντος, των πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων του MYOPTICIAN (β) οποιασδήποτε άλλης ενέργειας ή παράληψης κατά τη χρήση της Υπηρεσίας Online Κρατήσεων ή/ και των λοιπών υπηρεσιών που είναι παράνομη.
 • Θα σέβονται τηνΠολιτική Αποδεκτών Χρήσεων της Υπηρεσίας.

Τα Μέλη επιβεβαιώνουν ότι είναι σε νόμιμη ηλικία για να χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία και να δημιουργήσει δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις για κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει, ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτής.

Τα Μέλη αναγνωρίζουν και ρητά συναινούν και αποδέχονται ότι η χρήση της Υπηρεσίας γίνεται με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και κάθε πράξη/ παράληψη δεσμεύει το ίδιο το Μέλος αποκλειστικά και ότι η Υπηρεσία διατίθεται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Κάθε ενέργεια ή/και παράληψη του Εξουσιοδοτημένου Χρήστη αναφορικά με την Υπηρεσία τυγχάνει της εγκρίσεως και αποδοχής τους και συνεπώς δεσμεύει τα Μέλη και παράγει για αυτά δικαιώματα και υποχρεώσεις.

 1. Ειδικότερες υποχρεώσεις Μελών

Κάθε Επιχείρηση διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών που εμφανίζονται στο Προφίλ της στην Πλατφόρμα.

Οι Επιχειρήσεις καθιστούν σαφές και δεσμεύονται ότι οι Πληροφορίες θα είναι σε κάθε περίπτωση αληθείς, ακριβείς και όχι παραπλανητικές και ότι είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνες για την ορθή και ενημερωμένη κατάσταση των Πληροφοριών. Κάθε Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να δέχεται το Χρήστη ως συμβαλλόμενο μέρος και να χειρίζεται τις online κρατήσεις, σύμφωνα με τις Πληροφορίες που περιέχονται στην Πλατφόρμα κατά τη στιγμή που γίνεται η κράτηση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών και/ή επιθυμιών που γνωστοποιούνται από το Χρήστη.

VII. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 1. Blog

Διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο που αναρτάται στο Blog του MYOPTICIAN είναι ψυχαγωγικό και όχι ενημερωτικό, και ως εκ τούτου οι Χρήστες δεν μπορούν να βασίζουν την οποιαδήποτε συμπεριφορά τους στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό (blog).

Το MYOPTICIAN χωρίς να εγγυάται και, συνεπώς, να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του Blog του δικτυακού τόπου να διέπεται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Παρά τις προσπάθειες, είναι πιθανή η ύπαρξη κάποιων ανακριβειών. Το MYOPTICIAN οι συνεργάτες, συντάκτες, υπάλληλοι και προμηθευτές αυτών δεν μπορούν να εγγυηθούν για την ακρίβεια, αξιοπιστία, πληρότητα, εγκυρότητα, ορθότητα, ή την επικαιρότητα του περιεχομένου του Blog, των κειμένων, των γραφικών, των υπερσυνδέσμων, ή των επικοινωνιών που παρέχονται από ή δια μέσου του Blog.

H χρήση των πληροφοριών/προτάσεων που περιλαμβάνονται στο Blog γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των επισκεπτών/Χρηστών, οι οποίοι αποδέχονται ότι οι πληροφορίες προσφέρονται ως έχουν ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ.

Το MYOPTICIAN διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το σύνολο ή μέρος του Blog, χωρίς προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Το MYOPTICIAN δεν αναλαβαίνει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις πληροφορίες του Blog αποδειχθεί ανακριβής. Το MYOPTICIAN δε φέρει καμία ευθύνη ιδίως για κάθε θετική και αποθετική ζημία των χρηστών και επισκεπτών του δικτυακού τόπου ή/και του περιεχομένου του. Σε κάθε περίπτωση πάντως, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που εντάσσεται στο Blog και θα προέρχονται από το MYOPTICIAN. Δεν αναλαμβάνει ωστόσο καμία ευθύνη για πληροφορίες, ειδήσεις και στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στο δικτυακό τόπο και προέρχονται από τρίτους.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Blog του www.myoptician.gr αποτελούν μία προσφορά προς τους επισκέπτες /χρήστες του και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση για οποιαδήποτε προτροπή επιχείρησης ή μη συγκεκριμένων πράξεων. To MYOPTICIAN αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο, λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το MYOPTICIAN αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι επισκέπτες/ Χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν. Σε περίπτωση που το MYOPTICIAN λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο κάποιων μηνυμάτων που αναρτούν οι Χρήστες θίγει τρίτα πρόσωπα, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε άμεση διαγραφή του μηνύματος ή/και του λογαριασμού του Χρήστη που το δημιούργησε.

 1. Εγγραφή σε Newsletters

Η εγγραφή σας στο newsletter της Εταιρείας μας γίνεται εξ΄ ελευθεριότητάς σας και δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σε αυτόν.

Η εγγραφή στην Υπηρεσία newsletter του MYOPTICIAN, ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο αντίστοιχο πεδίο, είτε στη φόρμα εγγραφής, είτε στη αρχική σελίδα. Αν η εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής newsletter πραγματοποιείται μέσω της φόρμας έγγραφής Μέλους, αυτή (εγγραφή) ολοκληρώνεται με την ολοκλήρωση της εγγραφής Μέλους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Αν η αίτηση για εγγραφή σας στην Υπηρεσία newsletter πραγματοποιείται με απευθείας εγγραφή στο αντίστοιχο πεδίο της σελίδας, το Myoptician θα αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση, που θα ζητάει την επιβεβαίωση της εγγραφής. Με την επιβεβαίωση της εγγραφής σύμφωνα με τα ανωτέρω, ολοκληρώνεται η εγγραφή στην υπηρεσία newsletter. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής το εγγεγραμμένο στην αντίστοιχη υπηρεσία Μέλος δίνει τη ρητή του συγκατάθεση να του αποστέλλεται από το MYOPTICIAN ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα.

 

Το MYOPTICIAN, δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση τους. Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε τα εγγεγραμμένα στην υπηρεσία αυτή Μέλη οφείλουν να ελέγχουν τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που το εγγεργαμμένο στην υπηρεσία newsletter μέλος δεν επιθυμεί να λαμβάνει πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμεί τη διαγραφή του συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων του MYOPTICIAN, μπορεί να ενημερώσει σχετικά το MYOPTICIAN αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στο [email protected] ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails μας που λαμβάνεi. Το MYOPTICIAN χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletters. Δεν παραδίδει σε 3ους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή άλλα προσωπικά σας δεδομένα.

 1. Διαφημίσεις

Το MYOPTICIAN διατηρεί το δικαίωμα να διαφημίζεται σε διάφορες ιστοσελίδες της επιλογής της στο Διαδίκτυο και να χρησιμοποιεί συνεργάτες ή τρίτες διαφημιστικές εταιρείες, κατά περίπτωση. Κατά την προβολή αυτών των διαφημίσεων χρησιμοποιούνται cookies αλλά δεν χρησιμοποιούνται δεδομένα που αναγνωρίζουν τους επισκέπτες/ χρήστες προσωπικά. Περισσότερα για την Πολιτική cookies του MYOPTICIAN, διαβάστε την Πολιτική Cookies.

Το MYOPTICIAN διατηρεί το δικαίωμα να παρουσιάζει διαφημίσεις τρίτων μέσα από τον Δικτυακό Τόπο. Οι διαφημίσεις μπορούν να περιέχουν εξωτερικούς συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων. Είναι ευθύνη των διαφημιζόμενων να εξασφαλίζουν ότι οι διαφημίσεις τους και το περιεχόμενό τους είναι σύννομο, δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, δεν είναι προσβλητικό, ψευδές, δόλιο ή παραπλανητικό. Απαγορεύεται η ανάρτηση διαφημίσεων στον Δικτυακό τόπο με θέμα ή περιεχόμενο υβριστικό, απειλητικό, πορνογραφικό, γυμνό, αλκοόλ, φάρμακα, τσιγάρα, τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, όπλα, εκρηκτικά, ιούς ή άλλα ακατάλληλα προγράμματα, πυραμιδικά σχήματα, παράνομες δραστηριότητες, ή οποιοδήποτε άλλο ακατάλληλο περιεχόμενο κατά την απόλυτη κρίση του MYOPTICIAN. Όλες οι διαφημίσεις πρέπει να είναι κατάλληλες για την κοινότητά του Δικτυακού Τόπου και να σέβονται τα δικαιώματα τρίτων, είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων. Καμία διαφήμιση δεν μπορεί να υπονοεί ότι έχει την υποστήριξη, έγκριση ή ότι γίνεται σε συνεργασία με το MYOPTICIAN ή τον Δικτυακό Τόπο. Το MYOPTICIAN μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να απορρίψει οποιαδήποτε διαφήμιση για οποιονδήποτε λόγο αυτή κρίνει σκόπιμο, ακόμα και μετά την δημοσίευσή της.

 1. Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (External Links)

Ο Δικτυακός Τόπος και οι επιμέρους ιστοσελίδες του, μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες που διατηρούνται από τρίτους, των οποίων οι πληροφορίες και οι πρακτικές προστασίας δεδομένων είναι διαφορετικές από αυτές του MYOPTICIAN. Το MYOPTICIAN δε φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες ή τις πρακτικές προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε ιστοσελίδες τρίτων. Συνιστάται, πριν την χρήση άλλων ιστοσελίδων, η ανάγνωση και κατανόηση των όρων χρήσης των και της πολιτικής απορρήτου τους. Το MYOPTICIAN δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες το www.myoptician.gr παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Το MYOPTICIAN σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο

 1. Social Media

Οι επισκέπτες και τα Μέλη δύνανται να ακολουθούν το MYOPTICIAN μέσω των ιστοσελίδων της στο Facebook, g+, linkedin, instagram, twitter (Social Media) για να μαθαίνουν νέα της, να σχολιάζουν και να μετέχουν σε ειδικές προωθητικές ενέργειές της. Οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρει το MYOPTICIANμέσα από τα Social Media και όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται, υποβάλλονται ή προσφέρονται από αυτή μέσω των λογαριασμών του στα Social Media, θα υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς Όρους, εκτός και αν άλλως συμφωνηθεί.

VIII. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το MYOPTICIAN είναι ο πνευματικός δημιουργός και νόμιμος κάτοχος και διαχειριστής της Πλατφόρμας, της Υπηρεσίας Online Κράτησης και των λοιπών υπηρεσιών της Πλατφόρμας σύμφωνα με το παρόν συμπεριλαμβανομένου και του διαχειριστικού εργαλείου η άδεια χρήσης του οποίου παραχωρείται από το MYOPTICIAN στις Επιχειρήσεις με την ολοκλήρωση της εγγραφής. Το MYOPTICIAN παραχωρεί δια της παρούσας στο Χρήστη και στην Επιχείρηση το δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας online κρατήσεων και λοιπών Υπηρεσιών σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους. Το MYOPTICIAN κατέχει και θα διατηρεί στην κατοχή και ιδιοκτησία του όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα (α) στην Πλατφόρμα και στις Υπηρεσίες του, στις λειτουργίες και στα χαρακτηριστικά του (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: των Λογισμικών του, προγραμμάτων του, της φιλοσοφίας, μεθοδολογίας και τεχνικής με τις οποίες αυτές έχει σχεδιαστεί, του μοντέλο, των αλγορίθμους, πληροφοριών και υλικών του, της τεχνογνωσίας αναφορικά με την Υπηρεσία και των Λογισμικών του, καθώς και τυχόν τροποποιήσεων, παραμετροποιήσεων της Υπηρεσίας και των Λογισμικών του, παράγωγων λειτουργιών τους, (β) στο διαχειριστικό εργαλείο προς τις Επιχειρήσεις, (γ) στην εμπορική ονομασία MYOPTICIAN, στο εμπορικό σήμα MYOPTICIAN και στο δικτυακό τόπο www.myoptician.gr και στα παράγωγα, σύνθετα, ομόηχα ή παρόμοια τους (δ) σε οποιαδήποτε άλλα λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικούς τίτλους, εμπορικά μυστικά, πατέντες και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αναφορικά με την Πλατφόρμα, την Υπηρεσία και τις λειτουργίες τα οποία καθίστανται γνωστά στο Χρήστη/ Επιχείρηση μέσω της Υπηρεσίας.

Όλο το περιεχόμενο στο δικτυακό τόπο, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, ηχητικά κλιπ, και το λογισμικό (“Περιεχόμενο”), είναι ιδιοκτησία του MYOPTICIAN εκτός από τις Πληροφορίες της Επιχείρησης οι οποίες τυγχάνουν ιδιοκτησίας των Επιχειρήσεων με εξαίρεση τις αξιολογήσεις. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ενυπάρχουν στην κατάρτιση (δηλαδή στην παρουσίαση, επιλογή, συλλογή, διάταξη και συγκέντρωση) όλου του περιεχομένου στο δικτυακού τόπου, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του MYOPTICIAN που διαχειρίζεται και λειτουργεί αυτόν. Το λογισμικό, που διατίθεται στην Πλατφόρμα, είναι πνευματικά κατοχυρωμένα. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου ή/και του λογισμικού, που δεν είναι σε συνάρτηση με τους παρόντες Γενικούς Όρους, καθώς και η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, μετάδοση, επανέκδοση, παρουσίαση ή εκτέλεση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου απαγορεύεται, εκτός εάν ρητά αναφέρεται ότι επιτρέπεται.

Περιορισμοί της Άδεια πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας αναφέρονται στην Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων της Υπηρεσίας. Ο Χρήστης παραχωρεί στο MYOPTICIAN το δικαίωμα να χρησιμοποιεί οποτεδήποτε αθροιστικά στατιστικά στοιχεία των δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών του Χρήστη που συνάγονται από τη χρήση της Υπηρεσίας, και χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Χρήστη για δικούς της εμπορικούς λόγους. Ο Χρήστης και αντίστοιχα η Επιχείρηση διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα στα δεδομένα τους και με την εγγραφή τους στην Υπηρεσία χορηγούν στο MYOPTICIAN άδεια χρήσης των δεδομένων τους για τον σκοπό της παροχής της Υπηρεσίας, όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πέραν των όσων ρητά αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς Όρους, αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων των Μελών που συλλέγεται από το MYOPTICIAN, το σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας από αυτό, τους αποδέκτες των δεδομένων και το σκοπό για τον οποίο τυχόν διαβιβάζονται σε αυτούς, αλλά και για την άσκηση των δικαιωμάτων των Χρηστών αναφορικά με τα δεδομένα του, επισκεφτείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και ενιαίο με αυτό σύνολο.

 1. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 2. Τελικοί Όροι

Οι παρόντες Γενικοί Όροι αποτελούν τους τελικούς και μοναδικούς όρους σε ισχύ αναφορικά με την παροχή της Υπηρεσίας εκ μέρους της Εταιρείας στον Χρήστη και καταργούν τυχόν προϊσχύσαντες όρους, προηγούμενες συμβάσεις και διακανονισμούς, έγγραφους ή προφορικούς μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας.

 1. Παραίτηση

Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή της Εταιρείας στην επιβολή της τήρησης κάποιου παρόντος όρου από τον Χρήστη, δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόμενο στην παρούσα δικαίωμά της. Εάν οποιοσδήποτε παρόν όρος ήθελε κριθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο Δικαστήριο η Αρχή ως άκυρος και κατά συνέπεια ανεφάρμοστος, ο όρος αυτός δε θα συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπόλοιπους όρους της παρούσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

 1. Ακυρότητα Όρων

Στην περίπτωση που κάποιο τμήμα του παρόντος κηρυχθεί ή ορισθεί με δικαστική απόφαση άκυρο, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει το κύρος του υπολειπόμενου τμήματος του παρόντος, το οποίο θα παραμείνει ισχυρό σαν οι παρόντες Γενικοί Όροι να είχαν εκτελεσθεί με το άκυρο τμήμα τους διαγεγραμμένο. Η Εταιρεία θα επιδιώξει να αντικαταστήσει κάθε άκυρο όρο, με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτατο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 1. Τα Μέλη και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες τους οφείλουν να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους, και τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.
 2. Απαγορεύεται στα ανωτέρω πρόσωπα:
 • 1 Οποιαδήποτε χρήση της Υπηρεσίας για σκοπό άλλον από την Online κράτηση υπηρεσιών οπτικών.
 • 2 Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω της Υπηρεσίας και για τα οποία δεν έχουν καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσουν.
 • 3 Η πρόσβαση στην Υπηρεσία με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται την Υπηρεσία και το Λογισμικό της Υπηρεσίας.
 • 4 Η χρήση της Υπηρεσίας με σκοπό την παροχή εκ μέρους τους υπηρεσιών προς τρίτους, πλην των επιτρεπόμενων στους Γενικούς Όρους.
 • 5 Η πώληση, μίσθωση, διάθεση, μεταβίβαση, εκχώρηση, παραχώρηση χρήσης, παρουσίαση, διαβίβαση και εν γένει η εμπορική εκμετάλλευση της Άδειας πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας και των δικαιωμάτων που τους παραχωρούνται δυνάμει της Άδειας σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους.
 • 6 Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στην Υπηρεσία και σε οποιαδήποτε δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφορίες.
 • 7 Η μετάδοση και μεταφορά ιών, η αποστολή και διαβίβαση εγγράφων και Πληροφοριών τα οποία είναι παράνομα, επιζήμια, απειλητικά, δυσφημιστικά, επικίνδυνα για την ασφάλεια της Υπηρεσίας, και για τη φήμη και την υπόληψη του MYOPTICIAN των Συνεργατών του και των Συνδεδεμένων Εταιρειών και των άλλων Μελών της Υπηρεσίας.
 • 8 Η ανάρτηση μηνυμάτων, Πληροφοριών, Εγγράφων και άλλων δεομένων και στοιχείων καθώς και η χορήγηση οποιονδήποτε δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών τα οποία ενδέχεται να περιέχουν υβριστικό, απειλητικό, δυσφημιστικό και εν γένει παράνομο περιεχόμενο.
 • 9 Οποιαδήποτε ενέργεια είναι ή θεωρείται επιζήμια για τα συμφέροντα του MYOPTICIAN, των Συνεργατών του ή/και των Συνδεδεμένων Εταιρειών και των λοιπών Μελών της Υπηρεσίας ή μπορεί να αποτρέψει οποιονδήποτε τρίτο να κάνει χρήση της Υπηρεσίας.
 • 10 Η πώληση, παραχώρηση, εκμίσθωση, διαβίβαση, επεξεργασία οιονδήποτε δεδομένων λάβει γνώση από τη χρήση της Υπηρεσίας, σε οιονδήποτε τρίτο και για οιονδήποτε σκοπό.
 • 11 Δημοσίευση ή μετάδοση περιεχομένου που δεν είναι πρέπον, είναι παράνομο, υβριστικό, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, πορνογραφικό, βλάσφημο, και με οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, είναι εμπιστευτικό, δείχνει εμπάθεια, δύναται να προκαλέσει ενόχληση, αναστάτωση ή περιττό άγχος σε τρίτους, εκφράζει φυλετικές, θρησκευτικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων, προωθεί αλκοόλ, φάρμακα, τσιγάρα, τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, όπλα, εκρηκτικά, προωθεί πυραμιδικά σχήματα, παράνομες δραστηριότητες ή παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το νόμο ή τους Όρους Χρήσης, είναι διαφημιστικό, συνιστά ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα θεωρούνταν αξιόποινη πράξη, που θα επέσυρε αστική ευθύνη ή θα καταστρατηγούσε το δίκαιο ή θα παραβίαζε τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την παρεμπόδιση της λειτουργίας ή την καταστροφή οποιουδήποτε λογισμικού, εξοπλισμού ή υλικού υπολογιστών, ή θεωρηθεί ακατάλληλο κατά την απόλυτη κρίση του MYOPTICIAN.
 • 12 Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών.
 • 13 Η εισαγωγή στην Υπηρεσία, η αποστολή και διαβίβαση πληροφοριών ή προγραμμάτων – Λογισμικών (software) τα οποία ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν είτε να προκαλέσουν δυσλειτουργία της Υπηρεσίας, ή να προκαλέσουν υπέρογκη κίνηση δεδομένων (traffic) στην Υπηρεσία με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν τη χρήση αυτής από τους άλλους Χρήστες.
 • 14 Η καθοιονδήποτε τρόπο χρήση της Υπηρεσίας, η οποία ανεξαρτήτως σκοπιμότητας, (δόλου ή αμέλειας) θα μπορούσε να προκαλέσει δυσλειτουργία της Υπηρεσίας.
 • 15 Η παραχώρηση άδεια χρήσης, μεταπώληση, εκμίσθωση, leasing, εκχώρηση, υπεργολαβία και η καθοιονδήποτε τρόπο διάθεση της Υπηρεσίας σε τρίτους για οιανδήποτε χρήση και σκοπό, πλην, των ρητά επιτρεπόμενων χρήσεων αυτής δυνάμει της παρούσας.
 • 16 Η αποσυμπίληση (decompilation), αντιγραφή, παραποίηση, διανομή, παρουσίαση, του Λογισμικού που περιλαμβάνεται στην Υπηρεσία ή μέρος αυτού ή/και η καθ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου του κώδικα.
 • 17 Η σύνδεση της Υπηρεσίας με οποιοδήποτε προϊόν/ Υπηρεσία των Μελών, χωρίς τη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση του MYOPTICIAN.
 • 18 Οποιαδήποτε ενέργεια δύναται να επηρεάσει τη δυνατότητα άλλων Μελών να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας, ή να καταστρατηγήσει τα δικαιώματα των άλλων Μελών, όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής τους ιδιοκτησίας, προσωπικά δεδομένα κ.α.
 • 19 Η χρήση μηχανισμών, λογισμικού ή άλλων ενεργειών που παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία της Υπηρεσίας.
 • 20 Οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας της Υπηρεσίας και των συστατικών της που περιγράφονται στο παρόν.
 1. Σε περίπτωση που το Μέλος έχει αμφιβολίες κατά πόσο κάποια ενέργεια ή παράληψή του συνιστά παραβίαση της παρούσας Πολιτικής Αποδεκτών Χρήσεων ή/και σε περίπτωση που επιθυμεί να αναφέρει στο MYOPTICIAN, οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Πολιτικής έχει πέσει στην αντίληψη του, μπορεί να επικοινωνήσει με τη MYOPTICIAN στο [email protected].

 

Compare listings

Compare