Πως τα άτομα με προβλήματα όρασης είναι πιο πιθανό να υποφέρουν από προβλήματα ψυχικής υγείας

προβλήματα όρασης

Οι άνθρωποι που υποφέρουν από προβλήματα όρασης ή τύφλωση μέχρι την ηλικία των 50 ετών έχουν τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν προβλήματα ψυχικής υγείας συμπεριλαμβανομένου του άγχους και της κατάθλιψης, σε σχέση με εκείνους με καλύτερη όραση.

Σχέση μεταξύ της διαταραχής της όρασης και της κακής ψυχικής υγείας

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene’s (RSTMH) International Health, εκτιμά ότι οι τυφλοί ηλικίας 50 ετών και άνω έχουν σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να έχουν αυτοαναφερόμενα συμπτώματα άγχους και/ή κατάθλιψης σε σχέση με εκείνους που δεν έχουν εξασθένηση της όρασης.

Τα άτομα με σοβαρή διαταραχή της όρασης έχουν σχεδόν τριπλάσιες πιθανότητες και τα άτομα με μέτρια οπτική αναπηρία διπλάσια πιθανότητα να αναφέρουν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Παγκοσμίως, τουλάχιστον 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν προβλήματα όρασης, ωστόσο λίγα είναι κατανοητά σχετικά με τις συνδέσεις μεταξύ της υγείας των ματιών και της ψυχικής υγείας. Iδιαίτερα, σε χώρες χαμηλού έως μεσαίου εισοδήματος, οι επιπτώσεις της απώλειας όρασης επιδεινώνονται από τη φτώχεια και τις δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας.

Η μελέτη χρησιμοποίησε ένα στατιστικό μοντέλο, δεδομένα αξιολόγησης διαταραχής όρασης και ερωτήσεις σχετικά με το άγχος και την κατάθλιψη του Ομίλου Ουάσιγκτον, για να εκτιμήσει τη συσχέτιση μεταξύ της διαταραχής όρασης και του αυτοαναφερόμενου άγχους και/ή κατάθλιψης σχεδόν 4.000 ενηλίκων στην Πολιτεία Κόγκι. Χάρη σε αυτό, απαιτεί περισσότερη έρευνα για τη σχέση μεταξύ ψυχικής υγείας και διαταραχής της όρασης, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μέσω κατάλληλων στρατηγικών που ενσωματώνονται κατά τον σχεδιασμό προγραμμάτων για την υγεία των ματιών.

Η επιβάρυνση της ψυχικής υγείας στα άτομα με προβλήματα όρασης

Η Selben Penzin, Ανώτερη Διευθυντής Προγράμματος-Eye Health στο Sightsavers, σχολίασε ότι η έρευνα υπογραμμίζει ότι υπάρχει σημαντική επιβάρυνση της ψυχικής υγείας μεταξύ των ατόμων με προβλήματα όρασης. Η υγεία των ματιών είναι θέμα μείζονος σημασίας. Η όραση παίζει κρίσιμο ρόλο στη συνολική υγεία και ευεξία.

Είναι σημαντικό για τις κυβερνήσεις και τους οργανισμούς να γνωρίζουν ότι τα άτομα με προβλήματα όρασης μπορεί να είναι πιο πιθανό να έχουν πρόσθετες ανάγκες ψυχικής υγείας και να σχεδιάζουν υπηρεσίες υγείας ώστε να είναι ευαίσθητες σε αυτό. Η βελτίωση του οράματος μέσω στοχευόμενων πολιτικών και η ενσωμάτωση των υπηρεσιών υγείας χωρίς αποκλεισμούς στα εθνικά συστήματα υγείας και εκπαίδευσης θα βελτιώσει την ανεξαρτησία, την παραγωγικότητα και την ευημερία.

Τα ευρήματα δείχνουν επίσης την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα για την κατανόηση των αρνητικών επιπτώσεων της απώλειας όρασης στην ψυχική υγεία και τη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων και οργανισμών σε όλο τον κόσμο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Διαφορές μεταξύ φύλου και ηλικίας στη ψυχική υγειά του ατόμου

Η μελέτη σημειώνει επίσης ότι η σχέση μεταξύ ψυχικής υγείας και διαταραχής όρασης ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. Η πιθανότητα αυτοαναφερόμενων συμπτωμάτων άγχους και/ή κατάθλιψης εκτιμάται ότι είναι περισσότερο από τέσσερις φορές υψηλότερη μεταξύ των ανδρών με σοβαρή οπτική αναπηρία ή τύφλωση και πιο πιθανή όσο οι άνδρες γερνούν.

Οι κοινωνικές και πολιτισμικές νόρμες, οι διαφορές στους ρόλους των φύλων και τα στυλ αντιμετώπισης μπορεί να ευθύνονται για τη διαφορά των φύλων. Οι άνδρες είναι συχνά πιο ενεργοί οικονομικά από τις γυναίκες στη Νιγηρία. Ειδικότερα, μπορεί να αισθάνονται μεγαλύτερο αντίκτυπο από προβλήματα όρασης.

Προηγούμενες μελέτες υποδεικνύουν ότι παράγοντες που συμβάλλουν στη συσχέτιση μεταξύ της διαταραχής της όρασης και της κακής ψυχικής υγείας περιλαμβάνουν τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η απώλεια όρασης στην ανεξαρτησία, την απομόνωση, τη φτώχεια και τις ευκαιρίες απασχόλησης.

Ιστορικό

Περισσότεροι από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι πιστεύεται ότι ζουν με κάποια μορφή διαταραχής της όρασης σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, σχετικά λίγα είναι γνωστά για τις ευρύτερες επιπτώσεις της απώλειας όρασης στην υγεία και την ευημερία του ατόμου. Ιδιαίτερα σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος (LMICs). Αυτή η μελέτη εκτίμησε τις συσχετίσεις μεταξύ της διαταραχής της όρασης για όλες τις αιτίες και των συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης που αναφέρθηκαν μόνοι τους μεταξύ των ηλικιωμένων στην Πολιτεία Κόγκι της Νιγηρίας.

Ανάλυση

Τα μεμονωμένα μάτια εξετάστηκαν σύμφωνα με την τυπική μεθοδολογία Ταχείας Αξιολόγησης Αποφεύσιμης Τύφλωσης και το άγχος και η κατάθλιψη αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας το Σύντομο σετ της Ουάσιγκτον Ομάδας για τη Βελτιωμένη-λειτουργία. Ειδικότερα, οι συσχετίσεις υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας πολυμεταβλητά μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης. Ακολούθως, προσθέτοντας αμφίδρομους και τριμερείς όρους αλληλεπίδρασης για να ελεγχθεί εάν αυτοί διέφεραν για υποομάδες φύλου και ανάλογα με την ηλικία.

Αποτελέσματα

Συνολικά, τα συμπτώματα είτε του άγχους είτε της κατάθλιψης, ή και των δύο, ήταν χειρότερα μεταξύ των ατόμων με σοβαρή οπτική αναπηρία ή τύφλωση, σε σύγκριση με εκείνα χωρίς έκπτωση (OR=2,72, 95% CI 1,86 έως 3,99). Υψηλότερα επίπεδα άγχους ή/και κατάθλιψης παρατηρήθηκαν στους άνδρες με σοβαρή οπτική αναπηρία και τύφλωση. Αντίθετα, οι γυναίκες και αυτό το χάσμα μεταξύ των φύλων φάνηκε να διευρύνεται καθώς οι άνθρωποι γερνούσαν.

Συμπεράσματα

Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν σημαντική επιβάρυνση της ψυχικής υγείας μεταξύ των ατόμων με προβλήματα όρασης στα LMICs. Συγκεκριμένα, οι ηλικιωμένοι άνδρες, υπογραμμίζοντας τη σημασία των στοχευομένων πολιτικών και προγραμμάτων, αντιμετωπίζουν τις προλαμβανόμενες αιτίες της διαταραχής όρασης και της τύφλωσης.

Πηγή : neurosciencenews.com