Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας – Στάδια Εξέλιξης

Η ωχρά κηλίδα αποτελείται από εκατομμύρια κύτταρα που ανιχνεύουν το φως και παρέχουν οξεία, κεντρική όραση. Είναι το πιο ευαίσθητο μέρος του αμφιβληστροειδούς, το οποίο βρίσκεται στο πίσω μέρος του ματιού.Όταν η ωχρά κηλίδα έχει καταστραφεί, το κέντρο του οπτικού σας πεδίου μπορεί να φαίνεται θολό, παραμορφωμένο ή σκοτεινό.

Υπάρχουν τρία στάδια, που καθορίζονται από το μέγεθος και τον αριθμό των εναποθέσεων Drusen κάτω από τον αμφιβληστροειδή. Είναι δυνατό να έχετε εκφύλιση της ωχράσ κηλίδας μόνο στο ένα μάτι, ή να έχετε ένα μάτι με ένα μεταγενέστερο στάδιο της εκφύλισης από το άλλο.

  • Πρόωρη Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας

Η πρώιμη εκφύλιση διαγιγνώσκεται από την παρουσία μέσου μεγέθους εναποθέσεων Drusen, που είναι περίπου το πλάτος μιας μέσης ανθρώπινης τρίχας. Τα άτομα αυτά συνήθως δεν έχουν απώλεια όρασης.

  • Ενδιάμεση Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας  

Τα άτομα με ενδιάμεση εκφύλιση έχουν συνήθως μεγάλες αλλαγές εναποθέσεων Drusen στον αμφιβληστροειδή ή και τα δύο. Οι αλλαγές αυτές μπορούν να εντοπιστούν μόνο κατά τη διάρκεια μιας εξετάσεως οφθαλμών.  Μπορεί να προκαλέσει κάποια απώλεια όρασης, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα παρουσιάσουν συμπτώματα.

  •  Προχωρημένη Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας 

Εκτός από τις εναποθέσεις Drusen οι άνθρωποι με προχωρημένη AMD έχουν απώλεια όρασης από βλάβη της ωχράς κηλίδας. Υπάρχουν δύο τύποι:

Στην  γεωγραφική ατροφία (που ονομάζεται επίσης ξηρή AMD) υπάρχει βαθμιαία διάσπαση των ευαίσθητων στο φως κυττάρων της ωχράς κηλίδας που μεταδίδουν οπτικές πληροφορίες στον εγκέφαλο και του ιστού στήριξης κάτω από την ωχρά κηλίδα. Αυτές οι αλλαγές προκαλούν απώλεια όρασης.

Στην νεοαγγειακή AMD,  τα μη φυσιολογικά αιμοφόρα αγγεία αναπτύσσονται κάτω από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα.  Αυτά τα αγγεία μπορούν να διαρρεύσουν υγρό και αίμα, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε οίδημα και βλάβη της ωχράς κηλίδας.  Η ζημιά μπορεί να είναι γρήγορη και σοβαρή, σε αντίθεση με την πιο σταδιακή πορεία της γεωγραφικής ατροφίας. Είναι πιθανό να υπάρχει τόσο γεωγραφική ατροφία όσο και νεοαγγειακή AMD στο ίδιο μάτι και οποιαδήποτε από τις δύο μπορεί να εμφανιστεί  πρώτη.

Η εκφύλιση ωχράς κηλίδας έχει λίγα συμπτώματα στα αρχικά στάδια, επομένως είναι σημαντικό να εξετάζετε τακτικά τα μάτια σας. Εάν αντιμετωπίζετε κίνδυνο λόγω ηλικίας, οικογενειακού ιστορικού, τρόπου ζωής ή κάποιου συνδυασμού αυτών των παραγόντων, δεν θα πρέπει να περιμένετε για να αντιμετωπίσετε αλλαγές στην όραση πριν να ελέγξετε για εκφύλιση ωχράς κηλίδας.

Πηγή : Courtesy: National Eye Institute, National Institutes of Health