Συσκευές εικονικής πραγματικότητας και διάγνωση οφθαλμικών παθήσεων

συσκευές εικονικής πραγματικότητας

Οι πτώσεις είναι η κύρια αιτία θανάτου και σχετίζεται με σοβαρούς τραυματισμούς που υφίστανται κυρίως άνθρωποι μεγαλύτερη ηλικίας. Μάλιστα, οι ηλικιωμένοι με χρόνια οφθαλμική νόσο, όπως το γλαύκωμα, παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά τραυματισμών από πτώσεις. Για να ερευνήσουν το ζήτημα, μια πολυεπιστημονική ομάδα ερευνητών χρησιμοποίησε συσκευές εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality). Σκοπός ήταν να αναπτύξουν μια νέα μέθοδο για τη μέτρηση του ελέγχου της ισορροπίας σε ασθενείς με γλαύκωμα.

Τα άτομα με γλαύκωμα παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο πτώσης. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, οι έρευνες έχουν δείξει μια μικρή συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων που προέκυψαν μεταξύ των οπτικών προβλημάτων και των κινδύνων για πτώση.

Γυαλιά εικονικής πραγματικότητας Oculus Rift

Η ομάδα των οφθαλμολόγων και των μηχανικών που εδρεύουν στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο, πραγματοποίησαν μια μελέτη 80 ατόμων. Τα μισά περίπου άτομα έπασχαν από γλαύκωμα. Όλοι οι συμμετέχοντες φορούσαν γυαλιά εικονικής πραγματικότητας Oculus Rift. Tα γυαλιά προσομοίωναν διαφορετικούς τύπους κίνησης που τους προκαλούσαν ανισορροπία. Καθώς κινούνταν για να αποκτήσουν την ισορροπία τους, οι κινήσεις τους καταγράφονταν από τη συσκευή στην οποία στηρίζονταν. Η συσκευή αυτή ονομάζεται πλατφόρμα δύναμης.

Κατά τη διάρκεια προσομοίωσης της κίνησης, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες με γλαύκωμα πραγματοποίησαν προσαρμογές ισορροπίας που ήταν 30 έως 40% πιο έντονες από τις κινήσεις που έγιναν από υγιείς συμμετέχοντες. Διαπίστωσα ότι τα άτομα που έπασχαν από γλαύκωμα χρειάστηλαν περισσότερο χρόνο να ανακτήσουν την ισοορροπία τους. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι ο βαθμός στον οποίο χάθηκε η ισορροπία συνδέθηκε στενά με ιστορικό πτώσεων.

Οι συγγραφείς της μελέτης υποψιάζονται ότι η έντονη έλλειψη ελέγχου της ισορροπίας στα άτομα με γλαύκωμα μπορεί να σχετίζεται με την απώλεια αμφιβληστροειδικών γαγγλίων (τα οποία είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία και την αποστολή οπτικών πληροφοριών στον εγκέφαλο) που προκαλείται από την ασθένεια. Λόγω αυτού υπάρχει βραδύτερη οπτική επεξεργασία και μειωμένη αντίληψη κίνησης.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι μελλοντικές μελέτες που χρησιμοποιούν συστήματα εικονικής πραγματικότητας θα βοηθήσουν περαιτέρω στην έρευνα. Πιθανώς έτσι, οι φθαλμολόγοι θα κατανοήσουν καλύτερα τη σχέση μεταξύ του κινδύνου πτώσεων και της απώλειας των γαγγλίων του αμφιβληστροειδούς σε άτομα με γλαύκωμα.

ΠΗΓΗ:
American Academy of Ophthalmology/ aao.org