Νιώθετε ενόχληση κατά τη χρήση των φακών επαφής; Να τι φταίει

Κατά την εφαρμογή των φακών επαφής, πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου οι χρήστες νιώθουν έντονη ενόχληση σαν κάψιμο, ακόμα και τσούξιμο.

Τα αίτια εμφάνισης αίσθημα καύσου στον οφθαλμό, κατά την εφαρμογή των φακών επαφής είναι τα ακόλουθα:

  • Η λάθος τοποθέτηση των φακών επαφής. Οι φακοί επαφής έχουν την «καλή» και την «ανάποδη» πλευρά τους. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο φακός επαφής μπορεί να γυρίσει ανάποδα, χωρίς εσείς να το καταλάβετε.
  • Εισχώρηση ξένου σώματος στον οφθαλμό. Σε περίπτωση ξένου σώματος (μια μικρή τριχούλα), αφαιρέστε τον φακό επαφής και ξεπλύνετε τον με φυσιολογικό ορό.

Σε περίπτωση που νιώσετε τσούξιμο κατά τη χρήση των φακών επαφής, μπορεί να ευθύνονται τα ακόλουθα.

  • Να μην έχετε καθαρίσει καλά τους φακούς επαφής σας. Να κοιτάζετε πάντα τις οδηγίες καθαρισμού και εφόσον έχετε απορίες, απευθυνθείτε στον οφθαλμίατρο σας.
  • Να έχουν εισχωρήσει υπολείμματα σαπουνιού στον οφθαλμό σας, τα οποία μεταφέρθηκαν στην οφθαλμική περιοχή με το χέρι σας.
  • Να παρουσιάζετε αλλεργία σε κάποια καθαριστικά προϊόντα. Εάν πιστεύετε πως είστε αλλεργικοί στο υγρό καθαρισμού που χρησιμοποιείτε για τους φακούς επαφής σας, απευθυνθείτε στον οφθαλμίατρο για να σας προτείνει μια νέα μέθοδο καθαρισμού.